Osmanlı Devleti’nin 18 ve 19 uncu yüzyıllarda yeni kurumlara ihtiyaç duymasının nedenleri

Osmanlı Devleti’nin 18 ve 19 uncu yüzyıllarda yeni kurumlara ihtiyaç duymasının nedenleri neler olabilir?

Lale Devri döneminde Osmanlı ile Avrupa Barış dönemine girmiştir. Osmanlı devlet adamları bazı Avrupa başkentlerine elçiler göndererek Avrupa’daki gelişmeleri yakından incelemeye başlamışlar onlardan yararlanmaya çalışmışlardır. Osmanlı devlet adamları Avrupa ülkelerinde örnek alarak çeşitli alanlarla alanlarda yenilikler yapmaya başladılar. Osmanlı tarihinde ıslahat hareketleri olarak adlandırılan bir yenilikler bu yüzyıllarda yeni kurumlara ihtiyaç duyulmasına neden olmuştur.

Haberleşmenin yaygınlaşması Posta nezaretini ortaya çıkarmıştır. XIX. yüzyıl başlarında Avrupa’nın büyük bölümünde halkın mektubunu gönderebildiği, gazetesini alabildiği postaneler bulunmaktaydı. Haberleşme alanında bir ıslahat yapılması gereği duyan Osmanlı devlet adamları 1840’da Posta Nezareti’ni kurdular. İllere postaneler açıldı. Ülke sınırları içinde halkın mektup, paket ve paraları düzenli bir şekilde ulaştırılmaya başlandı. Ayrıca gazete ve resmî evraklar da posta yoluyla ülkenin çeşitli yerlerine ulaştırıldı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.