Mekteb-i Mülkiyede okutulan derslere bakıldığında bu okuldan yetişen kişiler

Mekteb-i Mülkiyede okutulan derslere bakıldığında bu okuldan yetişen kişiler topluma hangi alanlarda, ne gibi hizmetlerde bulunmuş olabilirler?

Mekteb-i Mülkiye Nasıl Kurulmuştur?

Osmanlı Devleti’nin 19. yüzyılda planladığı ıslahatları gerçekleştirmek için iyi yetişmiş insanlara ihtiyacı vardı. Osmanlı devlet adamları bu ihtiyacı karşılamak amacıyla çeşitli eğitim kurumları oluşturmuşlardır. Bunlardan biri de Mekteb-i Mülkiye-i Şahanedir.

II. Mahmut Döneminde ülke yönetimi yeniden düzenlenerek Avrupa ülkelerinde olduğu gibi vilayet sistemine geçildi. Padişah Abdülmecit Döneminde ise valilerin, kaymakamların ve kaza müdürlerinin görev ve yetkilerini belirleyen bir kanun yürürlüğe konuldu. Yapılan bu yeni düzenlemeleri uygulayacak kaymakam ve müdürleri yetiştirmek için de Mekteb-i Mülkiye açıldı. 1859 yılında açılan okulun resmî adı Mekteb-i Fünun-u Mülkiye idi. Başlangıçta iki yıl olan okulun öğretim süresi daha sonraları dört yıla çıkarıldı. Sınavla öğrenci alınan Mekteb-i Mülkiyede yazı yazma bilimi, kompozisyon, matematik, geometri, tarih, coğrafya, istatistik ve Fransızca dersleri okutuldu. Ayrıca Osmanlı Devleti’nin yeni kanunları, devletler hukuku, Osmanlı Devleti ile diğer devletler arasında yapılan anlaşmalar, ekonomi ve politika gibi meslek dersleri verildi.

Mekteb-i Mülkiyenin günümüzdeki binası

Mekteb-i Mülkiyenin günümüzdeki binası

Sultan II. Abdülhamit Döneminde öğrencileri çalışmaya teflvik etmek için Mekteb-i Mülkiyeyi birincilikle bitirenler saraya katip olarak alınmaya başlandı.

Mekteb-i Mülkiye günümüzde Siyasal Bilgiler Fakültesi adıyla Ankara Üniversitesine bağlı olarak varlığını sürdürmektedir.

Mekteb-i Mülkiyede okutulan derslerin topluma katkıları Nelerdir?

Mektebi Mülkiye ile Osmanlıya yönetici memurlar, devlet adamları yetiştirilmiştir. Bu okulda verilen, ekonomi, politika devletler hukuku gibi derslerden yetişen müdür ve kaymakamlar Osmanlı vilayet ve ilçelerine giderek, burada halk bu alanlarda yetişmiş bürokratlarla daha hukuki yönetilmeye başlanmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.