Abbas Vesim Efendi Kimdir?

Abbas Vesim Efendi Kimdir? (Kambur Vesim de denir), XVIII. yy. Türk astronom ve hekimi (öl. 1759-1761 arası). Tıp tahsilini Bursalı Ali ve Ömer Şifai Efendilerden yaptı. Ahmed Mısri’den heyet ve Yanyalı Esad Efendiden hikmet okudu. Çalışma yeri Sultan Selim çarşısındaydı. 1745’te heyete dair Nehc-ül-Büluğ fi Şerhi Zlci Uluğ (Uluğ Beyin Zic’inin Şerhinde Anlama Seviyesine Varmanın Yolu) adlı eserini, sonra tıbba dair Düstur-ül-Vesım fi Tıbb-il-Cedid ve’l- Kadim (Eski ve Yeni Tıp ilminde Vesim’in Esası) adındaki iki ciltlik kitabını yazdı. Hekimlik tarihi bakımından önemli olan bu kitap henüz basılmamıştır.

Vesim Efendinin ayrıca Macarcadan tercüme edilmiş Vesi- let-ül-Metalib fi ilm-it-Terakib» (İlaç Terkipleri İlminde istenenlere Varma Yolu) adlı, yine tıbba ait bir kitabı, bazı risaleleri, şiirleri, divanı olduğu da söylenmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.