Tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir?

Yukarıdaki (Aşağıdaki) verilere bakarak tarımın Türkiye ekonomisindeki yeri ve önemi hakkında neler söylenebilir? 

“Cumhuriyet Döneminde tarım alanlarımızın büyüklüğünde ve ürün miktarlarında da önemli artışlar oldu. 1933 yılında, 1923 yılına göre hububat ekim alanları % 9, bakliyat ekim alanları % 17, şeker pancarı ekim alanları % 205, patates ekim alanları ise % 39 oranında genişledi. Aynı dönemdeki üretim artışı ise hububatta % 63, bakliyatta % 72, patateste % 47 ve şeker pancarında ise % 2700 olarak gerçekleşti.

Cumhuriyetimizin kurulduğu günlerde nüfusumuzun büyük bir bölümü kırsal kesimde yaşıyor ve tarımla uğraşıyordu. 1927 yılında yapılan ziraat sayımı sonuçlarına göre 13,6 milyonluk nüfusun 10,3 milyonu geçimini tarımdan sağlıyordu. Aynı dönemde tarım ürünlerimiz ihracatımız içinde de önemli bir yer tutuyordu. Öyle ki 1930 yılında toplam ihracat gelirlerimiz içinde tarım ürünlerinin payı % 86’ya ulaşmış bulunuyordu.”

atatürk çiftlikte çalışmaları takip ediyor

Yukarıdaki metinde gördüğümüz gibi, cumhuriyet döneminde tarım alanları ve tarım üretimi artmıştır. Ülke tarıma dayalı bir ekonomi olduğu için, sanayi ile birlikte tarıma da ağırlık verilmiştir. Ülke nüfusunun büyük bir bölümü tarımla uğraştığı için tarımın önemi büyüktür.

Türkiye bugün verimli toprakları sayesinde dışarıya muhtaç olmadan kendi nüfusunu besleyebilecek sayılı ülkelerden biri durumundadır. Günümüzde ülke topraklarımızın % 30’unu ekili dikili alanlar oluşturmaktadır. Bu alanlarda % 48,9 ile buğday ve % 19,9 ile arpa, ekimi en fazla yapılan ürünlerdir. Diğer yandan nüfusumuzun % 35 gibi önemli bir bölümü hala kırsal kesimde yaşamakta ve geçimini büyük ölçüde topraktan sağlamaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.