Yazının yaşamımızdaki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz?

Yazının yaşamımızdaki yeri ve önemi hakkında neler söyleyebilirsiniz? Arkeologlar, tarihte bilinen ilk yazı örneklerinin Mezopotamya, Mısır ve Çin’de bulunduğunu belirtmektedirler. Bu yazı örneklerinden anlaşıldığına göre yazı, ticaret, hukuk, bilim, tarih gibi birçok alanda ve bilgi aktarımında kullanılmıştır. Üzerine yazılan malzemeler değişse de yazı insanlığın belleği olmayı sürdürecektir.

Yazı insanlığın, medeniyetin gelişimi için gerçekleştirilen en önemli gelişme yada buluştur. Yazının icadı ile insanlık gelişimi, icatları, kültürleri gibi ögeler kayıt altına alınarak, daha hızlı ve daha çok gelişim sağlanabilmiştir. Yazı ile geçmiş ve mevcut gelişim ve kültür gelecek nesillere aktarımı sağlanabilmiştir. Sözle aktarıma göre yazı ile aktarım daha doğru gerçekleştirilebilmiştir.

Yazı ile kültürler arasında iletişim hızlanmış, eğitim ve öğretim faaliyetleri kolaylaşmıştır.

Kullanılan alfabe ne olursa olsun yazının önemi oldukça büyüktür. Çünkü yazı; bilimin, sanatın, tarihin kısaca insanı insan yapan her türlü deneyimin, bilginin gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlar.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.