Tasavvuf kavramının anlamını biliyor musunuz?

Tasavvuf kavramının anlamını biliyor musunuz? İslam dininin temel ilkelerine dayanarak ahlakı güzelleştirmek ve kişiyi manevi eğitimden geçirmek için ortaya çıkan yorumlara tasavvuf denir. Bilindiği gibi ahlak, insanlar arasındaki ilişkileri hukuki bir yaptırıma dayanmadan düzenlemeye çalışır ve insanların birbirlerine karşı saygı, sevgi ve hoşgörü beslemelerini sağlar. Tasavvufi yorumlar, dinin ahlakla ilgili esasları üzerinde durur. Böylece insanları Allah’a gönülden bağlanmaya teşvik ederek onları manevi açıdan eğitmeyi ve olgunlaştırmayı amaçlar.

Tasavvufi yorumlar, İslam dininin birçok coğrafyada yayılmasına katkı sağlamıştır. Örneğin İslam dini; Anadolu, Balkanlar ve Orta Asya’da daha çok tasavvufi yorumlar aracılığıyla yayılmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.