Türklerin Müslüman olmalarını kolaylaştıran öğeler nelerdir?

Türklerin kitleler halinde Müslüman olmasında en büyük etken Türklerin daha önceki din inançları ile İslamın arasında büyük benzerliklerin var olmasıdır.

Türkler İslamdan önce bir çok dini denemişler ama hiç bir İslam gibi kalıcı olamamış Türklerin geneli tarafından kabul görmemiştir. İslamın Türklerin geneli tarafından kabul edilmesi sebebi İslam yapısı Türklerin benliğine uygun düşmesindendir. İslamda Türkler Türklüklerini koruyabilmişlerdir.

Abbasiler döneminde daha önce olan Türk Arap düşmanlığı kayboldu. Çine Karşı birlikte mücadele eden Türkler ve Araplar siyasi ve askeri olarak ilişkilerinin güçlenmesine sebep oldu. Çinlilere karşı Abbasilerin yanında yer alan Türkler Abbasilerin savaşı kazanmasına sebep olmuştur. Bu olay Türklere değer verilmesine sebep oldu. Türkler topluca İslama geçmeye başladılar.

Türklerin eski dinlerinde ahiret inancı, tek tanrı inancı, kurban kesme, aileye önem verme, gibi hususlar vardı. İslamın bu unsurların olması bu benzerlikler Türkler arasında İslamın yaygınlaşmasını sağlamıştır.

Türkler arasında sınıfsal ayrımlar bulunmamaktaydı. İslamın da sınıfsal ayrımları ve köleliği kaldırması, sosyal yapı benzerliği göstermektedir.

İslamda gaza ve cihad yani İslama davet için bütün dünyaya hakimiyet kurma vardı. Türklerde de cihan devleti kurma vardı. Türkler de bu iki unsur birleşmiş büyük Cihan İmparatorlukların oluşmasına sebep olmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.