Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. cümlesinden ne anlıyorsunuz?

“TBMM’de Bir Gün…” metnine göre TBMM’nin, Bakanlar Kurulunun ve yargı organlarının (mahkemelerin) hangi yetkiyi kullandıklarını söyleyiniz.

Siz kendinize bir yetki alanı seçecek olsanız bunlardan hangisini seçerdiniz, neden? Sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

ÜLKEMİZDE YASAMA, YÜRÜTME VE YARGI

Benim adım Cihan. Bu yaz tatilinde Ankara’ya, yargıç olan amcamlara gittim. Anıtkabir’i, müzeleri ve meclis binalarını gezdim. Meclis binalarını diyorum çünkü Cumhuriyetimizin kurulduğu ilk Meclis binası Ulus’ta. Şu anda milletvekillerinin görev yaptığı Türkiye Büyük Millet Meclisi binası ise Bakanlıklar semtinde çok görkemli ve etkileyici bir bina.

Amcam dedi ki: “TBMM, 23 Nisan 1920’den beri ülkemizde egemenliğin millet adına kullanıldığı yerdir. Meclisimiz Cumhuriyetin ilanından önce açılmıştır. Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşını yürütmüş ve Cumhuriyeti ilan etmiş, yeni bir devlet kurmuştur. Bu yönleriyle dünya meclisleri içinde bir eşi daha yoktur.

ülkemizde yasama ve yargı

TBMM üyelerine ‘milletvekili’ denir. Milletvekilleri Anayasamıza göre her dört yılda bir yapılan genel seçimlerle vatandaşlarımızın oyları ile belirlenir. Vatandaşlarımız eşittir ve hepsinin seçme ve seçilme hakkı bulunmaktadır. Mecliste ülke yararına yasalar çıkarılır. Bunun için de TBMM’nin kullandığı yetkiye ‘yasama yetkisi’ denir. Meclis kendi içinden bir başkan seçer. Hükumeti kuran başbakan da TBMM üyesidir. Başbakan, millet adına Bakanlar Kurulunu, hükumeti oluşturur ve ülkeyi yönetir. Cumhurbaşkanı ve Bakanlar Kurulunun kullandığı bu yetkiye ‘yürütme yetkisi’ adı verilir. Yürütme; TBMM tarafından çıkarılan kanunların uygulanmasıdır. Hükumetler TBMM’den güvenoyu almak zorundadır. TBMM, gerekli gördüğünde hükumetleri yani yürütme yetkisini kullanan organı görevden alabilir.”

Sonra amcam bana dondu ve Biliyor mu­sun Cihan.” dedi. “Ben yargıcım. Mahkemeler, millet adına ‘yargı yetkisini’ kullanırlar ve Anayasamız, millet adına yargı yetkisini kullanan mahkemeleri bağımsız kılmıştır. Yargıçlar kanunları uygularlar, vicdanlarının sesini dinlerler ve hiç kimseden emir almazlar.” 

Amcama beni böyle güzel yerlerde gezdirdiği ve bana verdiği bilgiler için çok teşekkür ettim. Bu yaz, okulda arkadaşlarıma anlatacağım o kadar çok şey öğrendim ki… Kendimi çok şanslı bir çocuk olarak hissettim.

“TBMM’de Bir Gün…” metnine göre TBMM’nin, Bakanlar Kurulunun ve yargı organlarının (mahkemelerin) hangi yetkiyi kullandıklarını söyleyiniz.

Türkiye Büyük Millet Meclisi üyeleri genel seçimle halk seçer, TBMM kanun yapma yetkisini kullanır. Halkın yararına kanunlar çıkarır.

Bakanlar Kurulu, TBMM’nin çıkardığı kanunlar uygulayan halkın seçtiği TBMM içinden çıkan başbakan ve bakanlardan meydana gelir. Kanunlara uygun olarak ülkeyi yönetir.

Yargı, ülke yönetiminin TBMM’nin çıkardığı yasalara uygunluğunu denetler. Yargı bağımsızdır. Yetkisini halktan alır. 

Siz kendinize bir yetki alanı seçecek olsanız bunlardan hangisini seçerdiniz, neden? Sınıfınızda arkadaşlarınızla tartışınız.

Yasama alanını seçerdim. Halkın daha iyi yönetilmesi ve hak ve hürriyetlerini daha iyi yaşaması için bu yönde kanunlar çıkarırdım.

“Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir.” cümlesinden ne anlıyorsunuz? Arkadaşlarınızla tartışınız.

Egemenlik yani, yönetme, kanun çıkarma ve denetleme yetkileri, halkındır. Halk seçtiği temsilciler yoluyla bu haklarını kullanır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.