Ülkemizde sosyal devlet ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma

Ülkemizde “sosyal devlet” ilkesi gereği yürütülen çalışmaların neler olduğu hakkında bir araştırma yapınız.

Sosyal devlet çıkardığı kanunlarında ve yapmış olduğu uygulamalarında halkın yararını gözeten devlettir. Anayasamızın 5. maddesi devletin temel amaç ve görevlerini şöyle açıklar:

Madde 5- Devletin temel amaç ve görevleri, Türk milletinin bağımsızlığını ve bütünlüğünü, ülkenin bölünmezliğini, Cumhuriyeti ve demokrasiyi korumak, kişilerin ve toplumun refah, huzur ve mutluluğunu sağlamak; kişinin temel hak ve hürriyetlerini, sosyal hukuk devleti ve adalet ilkeleriyle bağdaşmayacak surette sınırlayan siyasal, ekonomik ve sosyal engelleri kaldırmaya, insanın maddi ve manevi varlığının gelişmesi için gerekli şartları hazırlamaya çalışmaktır.

Sosyal devlet ayrım gözetmeksizin her vatandaşını eşit kabul eder ve herkese hizmet götürmeye çalışır. Sosyal devlet anlayışında devlet halkı için vardır ve halkı için çalışır. Devlet; eğitim-öğretim, sağlık, yol, su, elektrik ve iletişim hizmetini vatandaşlarına ulaştırmak zorundadır.

Sosyal devlet anlayışıyla ilgili, devletin yaptığı çalışmalardan bazı örnekler:

sosyal devlet gazete haberi örneği

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.