Ülkeler birbirlerinden hangi alanlarda etkileniyorlar? Örnek veriniz.

Ülkeler birbirlerinden hangi alanlarda etkileniyorlar? Örnek veriniz. Ülkeler, milletler, insanlar birbirlerini her zaman etkilemektedir. Bu etkileşim müzik alanında, giyim kuşam alanında, sosyal hayat alanında, mimaride, sanatsal eserlerde olabilmektedir.

Osmanlı örneğinden yola çıkarak, Osmanlı ile Avrupa’nın birbirlerini etkilemelerine bir kaç örnek verelim.

3. Ahmet Çeşmesi

Batıdan etkilenme örneği 3. Ahmet Çeşmesi

Kültürel alanda etkileme

15. yüzyıldan itibaren Avrupa’da Türk müziğine, kumaşlarına, halılarına ve yaşam tarzına gösterilen ilgi giderek büyüdü. Osmanlı tekstil ürünleri, özellikle de ipekli kumaşlar, yalnız birer sanat eseri olarak değil, aynı zamanda dokunma şekilleriyle de Avrupalıları hayran bırakıyordu.

Türk kumaşları gibi Türk halıları da Avrupa’da çok beğeniliyordu. Kiliseleri, sarayları ve konakları süsleyen bu halılar Hollandalı ve İtalyan ressamların tablolarını bile süslemekteydi.

Türk Müziğinin Batı Müziğine Etkileri

Türk elçilerin Avrupa başkentlerine gelmesi, bazı sahne eserlerine konu oluyordu. Örneğin; 1758 yılında II I. Mustafa’nın tahta çıktığını bildirmek için Viyana’ya giden Türk Elçisi Ahmet Resmi Efendi içinde “Gönlü Yüce Türk” adlı bir bale hazırlanmıştı.

Osmanlı-Avrupa ilişkileri geliştikçe Türklerle ilgili konular, müzikli sahne oyunlarında giderek daha fazla yer almış ve bu gelişme 18. yüzyılda Avrupa’da Türk operası akımını orta ya çıkarmıştır. Bu akımın etkisiyle yazılan yüzün üzerindeki eser arasında en bilineni Mozart’ın Saraydan Kız Kaçırma adlı operasıdır. Osmanlı sarayını konu alan bu opera, Mozart’ın Türk kültürüne olan ilgisinin bir ürünüdür.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.