Ülkemizde Nesli Tükenme Tehlikesi Gösteren Türlerin Korunmasına Yönelik Uygulanabilir Öneriler

Nesli tükenme tehdidi altında olan türleri iki ana sınıfta toplayabiliriz. Bunların başında hayvanlar gelirken, diğer tarafta ise bazı bitkilerin tehdit altında olduğudur. Tüm bunların çevre ve insan tehlikesi adı altında yapılan bir takım değişimler, yanlışlar tehlikenin boyutunu arttırırken ekolojik dengenin bozulması neticesinde nesli tükenen canlıların ortaya çıktığını görebilmekteyiz. Öncelikle çevre ne demek; Aslında bir ortam olarak düşünülmelidir. İnsanların, hayvanların ve bitkilerin yaşam alanlarına çevre denir. Biyolojik, ekonomik, sosyal ve kültürel anlam ifade ederler. Nesli tükenmekte olan bir canlının iki ana nedenden ötürü uygulandığı bilinmelidir. Bunlar fiziksel nedenler ve biyolojik etkenlerdir.

Nesli tükenmekte olan bir hayvanın veya bitkinin neden neslinin tükendiğini şu şekilde net bir biçimde anlatabiliriz. İnsanların doğaya verdikleri zarar, canlıların yani bitki ve hayvanların yaşam alanlarının tahrip edilmesi, ormanların yok edilmesi, üreme çağındaki hayvanların avlanması, üreme çağındaki hayvanların avlanma yasağına rağmen avlanması üremelerinin kısıtlanmasını sağlamaktadırlar. Toprak insanlara meyve, sebze verirken hayvanlara da yuva, gıda gibi imkanları sunmaktadır. Ancak yerlere atılan çöpler, atıklar, tehlikeli kimyasal malzemeler toprağın kısırlaşmasını sağlarken, aşırı kirlilik doğaya ve çevreye ciddi zararlar vermektedir. Su kaynaklarının kirletilmesi, havanın çeşitli gaz ve dumanlarla kirletilmesi gibi etkenler bazı canlıların neslinin tükenmesine olanak sağlamaktadır. Türkiye başta olmak üzere tüm dünyanın nüfusu hızla artmaktadır. Bu nüfusa hitap edecek doğal yaşam alanları ortadan kaldırılmaktadır. Yeşil alanların yok edilerek yerlerine binalar yapılması buna en büyük örnektir.

Canlı Türlerin Neslinin Tükenmemesi İçin Duyarlı Olalım!

Nesli tükenmekte olan bir hayvan düşünün, bu hayvan insanların yarattıkları demir ve beton yığınları arasında kendilerine yaşam alanları bulamazlar. Örneğin, bir tatlı su balığının yaşadığı su birikintisinin kurutularak yerine bina dikilmesi o hayvanın yaşam alanının elinden alınmasıdır. Bu yaşam alanları başta su birikintileri, gölleri nehirler olmak üzere hayvanların yaşam alanı olduğu bilinmeli ve köreltilmemelidir. Bir ormanın yok edilmesi demek, kuşların yuvasız, o ormanın içinde yaşayan hayvan türlerinin veya bitkilerin yaşam alanlarının elinden alınması demektir. Tüm bu durumlara dur demek için hayvanlar düşünülmeli ve onların yaşam alanları elinden alınmamalıdır. Av yasaklarına uyulmalı bu yasaklı zamanlarda avlanma yapılmamalıdır. Sonuç itibari ile düşünüldüğünde bu yasakların getirildiği dönemler birçok hayvanın üreme zamanının olduğu zamanlardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.