İnsanların faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına üç örnek verip açıklayınız?

İnsanların faaliyetleri sonucu oluşan çevre sorunlarına üç örnek verip açıklayınız? Bu çevre sorunlarının çözümüne yönelik öneriler yazınız.

Çarpık Kentleşme

Tüm canlılar, yaşamlarını devam ettirmek için bulunduğu çevreden yararlanmak zorundadır. İnsanlar barınmak için eve, beslenmek için yiyeceğe, çeşitli günlük etkinliklerini gerçekleştirebilmek için suya ve ısınmak için yakıta ihtiyaç duyarlar. İnsanlar bu ihtiyaçlarını karşılarken çevresini de değişikliğe uğratırlar. Çevre ve insanlar arasındaki bu ilişki bazen çevre sorunlarının yaşanmasına neden olmaktadır. Plansız ve düzensiz kentleşme, kaynakların aşırı kullanımı ve bilinçsiz kaynak tüketimi gibi nedenler doğal çevrenin dengesini bozmakta ve beraberinde çevre sorunlarının oluşmasına yol açmaktadır.

çarpık kentleşme

Çevre Kirliliği

Doğal çevrenin bozulması başta insanlar olmak üzere tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin çeşitli atıklarla kirlenen denizlerde ve göllerde balıklar ölmektedir. Bu da bazı balık türlerinin neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. İnsanların çevrelerine verdikleri zararlar nedeniyle farklı kirlilik türleri ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği ve ışık kirliliği insanların neden olduğu başlıca kirlilik çeşitleridir.

Yeryüzünde bulunan canlı çeşitleri de çevre kirliliğinden etkilenmektedir. İnsan faaliyetleri sonucunda oluşan çevre sorunları birçok canlının yaşam alanlarının zarar görmesine neden olmakta ve bazı canlıların türlerini tehdit etmektedir.

Çevre kirliliğinin en önemli nedeni insan kaynaklı kirliliklerdir. Atmosfere salınan bazı gazlar, doğal kaynaklarımızın (maden, su, toprak ve orman) bilinçsizce kullanımı ve tüketimin artmasıyla oluşan atıklar başlıca kirlilik sebepleridir.

ormanların yok edilmesi

Ormanların Yok edilmesi

İnsanların çevreye verdikleri en önemli zararlardan birisi ormanların yok olmasıdır. Ormanlarımızın yaklaşık %60’ı yangına çok hassas olan bölgelerde bulunmaktadır. Orman yangınlarının %59’u ihmal, dikkatsizlik ve kaza sonucu çıkmaktadır.

Ormanların yok olmasının tek nedeni yangınlar değildir. Bilinçsiz yapılan ağaç kesimleri, orman ürünlerinin tüketimindeki artış da ormanlarımız için tehlike oluşturmaktadır. Bu tehlikeleri önlemek için bilinçli tüketiciler olmamız gerektiğini unutmamalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.