Ülkemizde vatandaşların yürütme organına karşı dava açabilme hakkına sahip olabilmeleri

Ülkemizde vatandaşların yürütme organına karşı dava açabilme hakkına sahip olabilmeleri neyin göstergesidir?

Vatandaşların, idari kararlara karşı yürütme organına dava açabilmesi, ülkemizde hukukun üstünlüğünün ve hukuk devletinin olduğunun göstergesidir. Hukuk devletlerinde, yürütmenin kararları, kanunlara uygun olmalı ve denetlenebilmelidir.

Bir toplumun düzen içinde yaşamasını sağlayan kuralların bütününe hukuk denir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir. Hukukun üstünlüğü ilkesini kabul etmiştir. Bu ilke adalet kavramının temelini oluşturur.

Hukuk devletinde herkes kanun önünde eşittir. Ayrıca her devlet kurumunun görev ve yetkileri anayasa ve yasalarla belirlenmiştir. Hiç kimse anayasa ve yasalara aykırı davranamaz. Bir hukuk devletinde yaşamak vatandaşlar için önemlidir. Çünkü hukuk devleti vatandaşın canını, malını, temel hak ve hürriyetlerini güvence altına alır.

Haksızlığa uğradığına inanan kişi mahkemeye başvurabilir. Kanunlara göre hükümlerin verildiği mahkemeler adaletin gerçekleştiği yerlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.