Uluslararası ticaretin ülkelerin birbirleriyle olan siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerine katkısı

Uluslararası ticaretin ülkelerin birbirleriyle olan siyasi, sosyal ve ekonomik ilişkilerine katkısı neler olabilir? İnsanlık tarihi boyunca, ticaret, toplumların, milletlerin birbirleriyle etkileşimini doğurmuştur.

Uluslararası ticaret ile, uluslar arasında sadece mal ve hizmet taşınmamaktadır. Mal ve hizmet yanında iletişim ve etkileşim ile, uluslar birbirlerine, teknoloji, kültür, sanat, zenginlik gibi unsurlar da transfer etmektedir.

Siyasi, ekonomik ve sosyal gelişmeler ulusların birbirlerini etkilemesi ile gelişmiş, zamanımız seviyesine ulaşmıştır. Tarihte ilk zamanlar imparatorluklar vardı, Dünyanın her yanında benzerliklerin olduğunu buradan da görürüz. İmparatorluklar yıkılmış, krallıklar ortaya çıkmış, krallıklar yıkılmış demokratik yönetimler ortaya çıkmıştır.

İnternetin ve mobilizasyonun bu kadar hızlı ve yaygın olmadığı, eski zamanlarda, kültürler uluslararasında, ticaret kervanları ve tacirler aracılığı ile yayılmaktaydı. Çin’de olan bir ipek modası kervanlarla ta Avrupa içlerine kadar gelmekteydi.

Günümüzde de, ticaret için gezilere çıkan iş adamları, o ülkeden sadece ticari mal alıp satmamakta, kendi kültürüne o ülkede göstermekte, o ülkenin kültürünü de tanımakta, kendi ülkesine çeşitli şekillerde tanıtmaktadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.