İslamiyetin doğuşu ve yayılması ile ilgili neler biliyorsunuz?

İslamiyetin doğuşu ve yayılması ile ilgili neler biliyorsunuz? Açıklayınız. Tek bir yaratıcı olduğunu düşünen Hz. Muhammed zaman zaman Mekke Yakınlarındaki Hira mağarasına giderdi. 610 yılının ramazan ayının 27. gecesi Cebrail aracılığıyla ilk vahiy kendisine bu mağarada ulaştırılmıştır. Böylece Hz. Muhammed 40 yaşında peygamber olmuştur.

İslamiyetin yayılması, Hicretten sonra Müslümanlarla Mekkeli Müşrikler arasında bazı savaşlar oldu. Bu savaşların en önemlileri Bedir, Uhut ve Hendek savaşlarıdır.

Mekkeli müşrikler Medine’ye göç eden Müslümanların Mekke’de kalan mallarını yağmaladılar. Bu durum Bedir Savaşına yol açtı(624). Bedir kuyusu civarında yapılan savaşı Müslümanlar kazandı. Müslümanların Mekkeli müşriklere karşı kazanmış olduğu ilk zaferdir. Bu zafer Müslümanların kendilerine güvenini arttırdı.

Uhut savaşı, Bedir savaşının intikamını almak için tekrar saldıran Mekkeli müşriklerle Uhut dağı eteklerinde yapıldı. Uhut savaşında Müslümanlar ciddi kayıplar verdiler(625). Bu yenilginin en önemli sebebi, Hz. Muhammed’in Uhut dağı eteklerine yerleştirdiği okçuların savaş sırasında bulundukları yeri terk etmeleridir.

Hendek savaşında ise müşrikler, Müslümanlarına kesin darbeyi indirmek istiyorlardı. Büyük bir kuvvet toplayarak Medine’yi kuşattılar (627). Ancak şehrin etrafına kazılan hendekleri geçemediler ve Mekke’ye geri dönmek zorunda kaldılar.

628’de yapılan Hudeybiye Antlaşması ile Mekkeli müşrikler Müslümanların varlığını tanıdı. 630’da Hz. Muhammed Mekke’yi ele geçirdi. Mekkelilerin tamamına yakını Müslüman oldu. İslamiyet Arabistan’da hızla yayıldı. Hz. Muhammed, 632 yılında yaptığı Veda Haccı’ından kısa bir süre sonra vefat etti.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.