William Hogarth Hayatı

Hogarth'ın Seçim adlı tablosu

Hogarth’ın Seçim adlı tablosu

İngiliz ressamı ve gravürcüsü (Lon­dra, 1697-Londra, 1764).

On beş yaşında bir kuyumcunun yanına çırak olarak giren William Hogarth, kitap resimlemeleri için bakır üstüne gravür yaparak işe baş­ladı; ilk şövale resmi çalışmaları, edebi konulu kompozisyonlardan oluşuyordu. 1731’de, o günlerde moda olan bir tiyatro oyunundan esinlenerek yarattığı Dilenciler Ope­rası (The Beggar’s Opera) adlı tablo­suyla büyük başarı elde etti; Hogarth’ın bütün yaşamı boyunca süren tiyatroya düşkünlüğü, en ünlü tuval­lerinden biri olan Richard III Rolünde Garrick (1745) adlı yapıtının da esin kaynağı oldu. XVII. yy. Hollanda portre sanatından kaynaklanan “ko­nuşanlar portresi” geleneğini izleyen Hogarth, canlı ve dolaysız üslubunu kabul ettirmeyi bildi; bu doğrultuda gerçekleştirmiş olduğu en ünlü yapı­tı, Altı Hizmetçi Başı’dır; ressam bu yapıtında, anlık bir ifadeyi tuvale aktarmış gibidir. Kaçıcı olanı yakala­madaki ustalığım, en iyi portrele­rinde (Captain Thomas Coram, Mrs Elizabeth Şalter, 1744) ve özellikle yapımıyla Frans Hals’ı anımsatan şaşırtıcı Karidesçi Kadın adlı yapı­tında görme olanağı vardır.

Bütün bu yapıtlara karşın, ressam, gerçek virtüözlüğünü modern anla­yıştaki ahlak konularını işlemede göstererek İngiliz toplumunun törele­rini, Svvift’in İngiliz edebiyatında yaptığı gibi yergili bir biçimde eleş­tirdi. İşlediği temalar birçok bölüm­den oluşur; bunlardan ilkinde (Kibar Bir Fahişenin Yaşamı [A Harlot’s Progress; altı tablosunun yapımına 1731’de başlandı] mutsuz bir köylü kızın öyküsü anlatılır. Hogarth, çok sayıda estampla yaygınlaşmış olan kompozisyonlarında, Daniel Defoe’ nun çağdaş bir romanından esinlen­miş gibidir.

1735’te bir başka çevrim oluşturduğu görülür: Bir Düzenbazın Yaşamı (A Rake’s Progress). Bu yapıtta da şarap ve kadına düşkünlüğün insanları nelere sürükleyebileceği anlatılır. Hogarth’ın 1743’e doğru gerçekleştir­diği Gözde EvJilik’te, parası için aşağı tabakadan bir kadınla evlenen zengin bir düzenbaz konu edilmiştir. Tablo­lardan her biri ayrıntı ve telmih­ler açısından son derece zengin­dir.

Bütün bu yapıtlarda, sanatçı katı ger­çekçiliğiyle acıklı bir.hava (Kontun Ölümü) yaratmayı bilmiştir, bu yanıyla da Goya ve Daumiergibi usta ressamların sanatının habercisi sayı­lır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.