Yukarıdaki sözleri çalışınız ve Allah’a güvenme açısından değerlendiriniz.

DEĞERLENDİRELİM
Hz. Ömer şöyle der: “Sakın oturduğunuz yerde, ‘Allah’ım, rızkımı ver.’ deyip durmayın. Biliyorsunuz ki gökten ne altın yağar ne de gümüş.” Bilal EREN, Güzel Sözler Antolojisi, C 2, s. 30.

Gazali şöyle der: “Her işinde Allah’a güven ki başarıya ulaşasın.” Mahmut YILMAZ, İhya’dan Hikâyeler, C 2, s. 117.

Yukarıdaki sözleri çalışınız ve Allah’a güvenme açısından değerlendiriniz.

Çalışmak, bir amaca ulaşmak için çaba harcamak ve gerekli önlemleri almaktır. İnsanlar, hayatlarını sürdürebilmek için çalışmak zorundadırlar. Çalışmazlarsa ihtiyaçlarını gideremezler vebaşkalarına muhtaç olurlar.

Hayatını çalışarak kazanan, üretken olan, kendini geliştiren insanlar başkalarına yük olmazlar. Kimseye muhtaç olmaksızın rahat, huzurlu ve onurlu bir yaşam sürerler. Böyle insanlar başkalarına da yardımcı olurlar. Elde ettikleri gelirden ihtiyacı olan kimselere de verirler. Yoksullara ve kimse sizlere yardım ederler. Çalışıp üreten insanlar, ülke ekonomisine katkıda bulunurlar.
Çok çalışan, çok kazanan ve kazandığıyla başka insanlara yararlı olanlar ile çalışmayanlar bir olur mu? Elbette bir olmaz. Allah, çalışanları ve başkalarına yardım edenleri sever. İnsan, çok çalışır ve Allah’ın yardımına güvenirse başarılı ve mutlu olur. Peygamberimiz çalışmanın, emek harcayarak kazanç elde etmenin dinimizde ki önemiyle ilgili bir hadisinde şöyle buyurmuştur: “Hiç kimse, el emeğiyle kazandığından da hayırlı bir lokma yememiştir.” Buhari, Buyû, 15

Dinimiz, çalışmaya büyük önem verir.İnsanların çalışmalarını, başkalarına muhtaç olmadan onurlu bir yaşam sürmelerini ister. Bu konuyla ilgili Kur’an’da bir ayette,­ “…İnsan için kendi çalışmasın dan başka
bir şeyyoktur.” buyrulmuştur.

Bu ayet, insanların çalıştıklarının karşılığını göreceklerini vurgular. Peygamberimizde çalışıp hayatını kendisi kazanmıştır. Bizimde çalışmamızı öğütlemiştir.

Allah, inanıp iyi işler yapanları övmüştür. Allah, çalışanları cennetle ödüllendirecektir

Çalışmadan, sadece Allah’tan yardım isteyerek başarılı olamayız. Öyleyse bizler, birer öğrenci olarak öncelikle derslerimize çalışmalıyız. Sonra Allah’a güvenip başarıya ulaşmak için dua etmeliyiz. Kendimize de güvenmeli, yaptığımız her davranışın bilincinde olmalıyız. Allah’ın yardımını dilemeli ve ona dua etmeye önem vermeliyiz. Gayretimizin ve çalışmamızın Allah tarafından karşılığını alacağımıza inanmalıyız.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.