Yukarıdaki ayeti ilahi kitaplara iman açısından yorumlayınız.

“Ey iman edenler! Allah’a, Peygamberine, Peygamberine indirdiği kitaba ve daha önce indirdiği kitaba iman ediniz. Kim Allah’ı, meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini ve kıyamet gününü inkar ederse tam manasıyla sapıtmıştır.” (Nisâ suresi, 136. ayet.)

Yukarıdaki ayeti, ilahi kitaplara iman açısından yorumlayınız.

Yüce Allah, peygamberler aracılığı ile insanlara mesajlar göndermiştir. Bu ilahi mesajların yer aldığı yazılı metinlere ilahi kitaplar denilmektedir. Bu kitaplar insanları hem dünyada hem de ahirette mutlu kılmayı amaçlamaktadır.

Sayfalar halinde gönderilen ilahi kitaplara “suhuf” denilmektedir. Kur’an-ı Kerim’de bazı peygamberlere suhuf verildiği belirtilmiştir. Ancak bu kitapçıklar günümüze kadar gelememiştir.

İlahi kitaplar yalnızca Allah’a inanmayı, ona kulluk etmeyi ve ahlak ilkelerine uymayı öğütlemiştir. Bu kitaplarda Allah’a, insanlara ve diğer varlıklara karşı olan sorumluklar üzerinde durulmuştur.

İslam dini, yalnızca Kur’an’a değil, Allah tarafından daha önce indirilen ilahi kitaplara da inanmayı emretmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.