Mülk suresi, 3. ayet. Evrendeki düzen açısından yukarıdaki ayeti değerlendiriniz.

“Yedi göğü birbiriyle tam bir uyum içinde yaratan odur. Rahmân’ın yaratmasında hiçbir aksaklık göremezsin. Gözünü çevir de bir bak, bir bozukluk görebiliyor musun?”
Mülk suresi, 3. ayet. Evrendeki düzen açısından yukarıdaki ayeti değerlendiriniz.

Evren, üzerinde yaşadığımız Dünya ile tüm yıldız ve gezegenleri içine alan varlıklar bütünüdür. Evrendeki her şey, belli bir düzen içinde varlığını sürdürür. Gece ile gündüz sürekli olarak birbirini takip eder. Mevsimler bir düzen içinde artarda gelir. Yağmurun, karın, dolunun yağması bir düzen içinde olur. Kur’an’da, evrendeki bu düzen ve uyumu anlatan pek çok ayet vardır.

Dünyamızda canlı ve cansız pek çok varlık bulunur. İnsanlar, hayvanlar, bitkiler, yediğimiz meyveler, sebzeler ve içtiğimiz su bunlardan bazılarıdır. Çevremize göz attığımızda her şeyin genel uyum içinde olduğunu görürüz. Canlıların hepsi doğar, belirli bir süre ya şar ve ölür.

Her canlının hayatını sü­rdürmek için ihtiyaç duyduğu şeyler farklıdır. Bu da onların varlıklarını sürdürmelerini
sağlar.

Evreni oluşturan tüm varlıklar bir düzen içinde yaratılmıştır. Yıldızlar ve gezegenler, milyonlarca yıldır düzenli
bir şekilde hareket etmektedir. Dünya’nın kendi ekseni etrafında dönüşünden gündüz ve gece, Güneş’in etrafında dönüşünden ise mevsimler oluşur. İnsan, düşündüğünde evrendeki bu uyumlu işleyişin kendiliğinden gerçekleşmediği sonucuna ulaşır. Evren, herşeye gücü yeten yüce bir varlık tarafından yaratılmıştır ki işte bu varlık Allah’tır. Yüce Allah, insanlardan evrendeki düzeni bozmamasını istemektedir.

Doğal dengenin bozulması tüm varlıklara, öncelikle de insana zarar verir. Bizler evrendeki düzenin sürekliliği için çaba göstermeliyiz. Doğal dengeyi korumaya çalışmalıyız. Çevreye zarar vermemeliyiz ve onu korumalıyız. Bu hem kendimizin hemde tüm insanlığın yararınadır.

Çevremize baktığımız zaman hiçbir şeyin kendiliğinden oluşmadığını görürüz. Güzel bir sanat eseri, onun bir sanatkârının olduğunu gösterir. Örneğin; kullandığımız saati yapan bir sanatkâr, bindiğimiz otomobili yapan bir mühendis, okulumuzu yapan bir usta yok mudur? Bunların kendiliğinden meydana geldiğini hangi akıl kabul eder?

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.