Yurt dışında çalışmak ister miydiniz? Neden?

Yurt dışında çalışmak ister miydiniz? Neden? Yurt dışında çalışmanız ülkemizi ve göç edilen ülkeyi nasıl etkileyebilir? Açıklayınız.

yurtdışına göç

Yurt dışında çalışmak isterdim. Yurt dışında çalışarak para kazanabilir. Memleketime ve kasabama kazandığım paralarla yatırım yapar ülkeme döviz girişi sağlayarak ekonomisine katkıda bulunabilirim.

Yurt dışına göçün göç alan ve veren ülke için olumlu ve olumsuz yönleri olmaktadır. Göç veren ülke için, vatandaşları iş bulmakta, iş bulamamadan kaynaklanacak yurt içindeki buhranlar azalmakta, iş bulmadan dolayı kazanılan paranın bir kısmı göç veren ülkeye dönmekte, döviz girişi olarak göç veren ülkenin ekonomisine katkıda bulunmaktadır. Göç veren ülke için olumsuz yanı ise, beyin göçü olması, yetişmiş ve eğitilmiş insanların gelişmiş ülkelere göç ederek, göç veren ülkenin kalkınmasında olumsuz yönleri ortaya çıkmaktadır.

Göç alan ülke için, işgücü açığını dış ülkeden göç alarak kapatmakta, ülke ekonomisinin ve üretim artmasını sağlamakta, beyin göçü alarak da, nitelikli insanların ülkesine gelmesi ile ülkenin kalkınmasını daha da hızlandırmaktadır.

Göç alan ülke için olumsuz yanı, göç ile gelen insanların farklı kültür ve dil kullandıklarından kültürel çatışma yaşanabilmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.