Bir devletin bağımsızlığının korunmasında ordunun rolü sizce neler olabilir?

Bir devleti dış tehditlere karşı koruyan güç ordudur. Devletin bağımsızlığı dış tehditlere karşı korunur. Devletlerde bu rolü üstlenen ordudur. Ordunun bu koruma görevini yaparken illaki savaşması gerekmemektedir. Ordunun kendi varlığı bile caydırıcı bir güç olup, bağımsızlık için gerekmektedir.

Bir ülke ordusunu zamanın teknolojisine ve gereklerine uygun olarak oluşturması, mevcut ordusunu da bu şekilde donatması gerekir. Türkiye cumhuriyetinin bütçesine baktığımızda güvenlik giderlerinin ve askeri harcamalarının çok yüksek olduğunu görürüz. Her geçen gün gelişmelere uygun silah ve teçhizatlar alınmakta, gerekli modernizasyonlar yapılmaktadır. Ülke bağımsızlığı için bu gereklidir. Çünkü ordunun varlığı bile ülke bağımsızlığını korumaktadır.

İçeriden veya dışarıdan ülkeye bir saldırı olduğunda her an karşılık verecek bir güce bir orduya ihtiyaç vardır. Derhal cevap verilebilmelidir. Bir ülke haklarını koruduğu tecavüzlere karşılık verebildiği sürece bağımsız demektir.

Uluslararası arenada, ülkenin güçlü ordusu olması, antlaşmalarda ve birliklerde bir çok avantajlar ve menfaatler sağlamaktadır.