Osmanlının Beylikten Devlete Geçişi Nasıl Gerçekleşti?

Osmanlının Beylikten Devlete Geçişi Nasıl Gerçekleşti? 1243 Kösedağ Savaşından sonra Anadolu Türk birliği bozuldu, bu durum Anadolu’da siyasi boşluk meydana getirdi. Türkiye Selçuklu Devletinin siyasi otoritesini kaybetmesinden sonra, Anadolu’da kurulan Türk Beylikleri, özellikle Karamanoğulları Beyliği, Türkiye Selçuklularının bıraktığı boşluğu doldurma mücadelesi vermişlerdir. Osmanlı Beyliği ise Türk Beylikleri arasındaki mücadeleye karışmayarak yönünü Bizans’a çevirmişti. Böylece Osmanlı Beyliği de Türkiye Selçukluları gibi Bizans’a karşı […]

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi Nasıl Gerçekleşti?

Kayıların Anadolu’ya Gelişi ve Yerleşmesi Nasıl Gerçekleşti? Osmanlı Devleti’ni kuran Kayı boyu, Oğuzların Bozok kolundandır. Kayı sağlam, güçlü ve kuvvetli anlamına gelmektedir. Moğolların Orta Asya’yı istilası üzerine buradan Anadolu’ya doğru büyük bir Türk göçü başladı ve özellikle Anadolu’nun batısında Moğol etkisinden uzak, Bizans sınırında yoğun bir Türk iskanı yaşandı. Anadolu’ya gelen boylardan biri olan Kayılar, önce Ahlat yöresine yerleştiler. Türkiye […]

Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa

XIV. YÜZYIL BAŞLARINDA YAKIN DOĞU VE AVRUPA Osmanlı Devleti Kuruluş Döneminde Yakın Doğu ve Avrupa, Balkanlar ve Avrupa: XIV. yüzyıl başlarında Avrupa devletleri, henüz siyasi birliklerini gerçekleştirememişlerdi. Özellikle Batı Avrupa’da derebeylik (feodalite) rejimi hüküm sürmekteydi. Bizans İmparatorluğu, Marmara kıyılarındaki bazı şehirler, Kocaeli Yarımadası, Trakya, Makedonya ve Ege Adalarının bir kısmı dışında diğer topraklarını kaybetmişti. Anadolu’da Türkiye Selçuklu Devleti ve […]

Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Yer şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de Rüzgarların Oluşturduğu Yer şekilleri, Ülkemizde rüzgarların oluşturduğu yer şekilleri yaygın değildir. Ancak kumsalların bulunduğu kıyılarımızda, delta sahalarında ve kurak olan iç bölgelerimizde rüzgarların etkisi ile oluşmuş yer şekillerine rastlanır. Kumullar, şahit kayalar ve mantar kayalar bunlardandır. Ülkemizde yerleşim bölgeleri ve tarım arazilerinin kumullarla kaplanmasına neden olan kumul hareketlerini önlemek için devlet ağaçlandırma çalışmaları yapmış, bunda başarılı olmuştur. […]

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri Nelerdir?

Türkiye’de Dalga ve Akıntıların Oluşturduğu Yer şekilleri, Türkiye, çok uzun kıyı şeridine sahip (8333 km) bir ülkedir. Dalgalar ve akıntılar bu kıyıları işlemiş ve bu durum kıyılarımızda farklı yer şekillerinin oluşmasını sağlamıştır. Ülkemiz kıyılarında en yaygın görülen yer şekilleri yalıyar (falez) ve kumsallardır. Kıyı seti ve kordonları, kıyı set gölleri (lagün), tombololar ve kumsallar da kıyılarımızda görülen kıyı birikim […]

Türkiye’deki Karstik şekiller Nelerdir?

Türkiye’deki karstik şekiller Karstik arazinin eriyebilen kayaçlardan meydana gelir. Ülkemizde karstik aşınım ve birikim şekillerinin hemen hepsi görülür. Bu konumuzda Türkiye’de karstik şekiller nelerdir? Sorusunun cevabını bulalım. Aşağıdaki haritada Türkiye’de karstik alanların dağılışı verilmiştir. Bu haritaya göre karstik şekiller ülkemizde en çok nerelerde görülür? Karstik aşınım şekli olan lapyalar özellikle Toros Dağlarında yaygındır. Obruk Platosu’nda çok sayıda obruk vardır. […]

Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Nelerdir?

Ülkemizde dış kuvvetlerin oluşturduğu yer şekilleri konu kapsamında ilk başlık olarak bu konuyu ele alıyoruz. Türkiye’de Akarsuların Oluşturduğu Yer Şekilleri Ülkemizde en etkili dış kuvvet akarsulardır. Çünkü ülkemizde akarsu ağı yaygındır. Yağışlı mevsimde akarsu faaliyetleri artarken kurak dönemlerde ise azalmaktadır. Akarsular iç kuvvetlerin oluşturduğu temel araziyi işleyerek yeryüzü şekillerinin çeşitliliğini arttırmaktadır. Ülkemizin yükseltisinin oldukça fazla olması akarsu faaliyetlerini […]

Sivil toplum kuruluşlarının etkinliklerinden olumlu sonuçlar alabilmeleri için

Sizce sivil toplum kuruluşlarının, etkinliklerinden olumlu sonuçlar alabilmeleri için neler yapmaları gerekmektedir? Sivil toplum kuruluşları, gönüllü destekçileri ile etkinliklerini daha geniş kitlelere duyurmaları gerekmektedir. Duyurulmamış etkinlikler yeterli başarıyı kazanamayacaklardır. Sivil toplum kuruluşları katılımcı, gönüllü sayılarını arttırmalı, bu yönde çalışmalar da yapmalıdırlar. Kendilerine maddi kaynaklar sağlamak için çeşitli maddi yardım kampanyaları düzenlemelidirler.

Sivil toplum kuruluşları gönüllü olarak topluma hizmet vermektedir

“Sivil toplum kuruluşları, gönüllü olarak topluma hizmet vermektedir.” düşüncesine uygun bir örnek veriniz. Toplumsal ihtiyaçların büyük çoğunluğunun resmi kurumlarca karşılandığını biliyoruz. Bu kurumlarda çalışan insanlar topluma hizmet ederler ve hizmetlerinin karşılığında belirli bir ücret alırlar. Sivil toplum kuruluşlarında çalışanlar ise toplumsal ihtiyaçların karşılanmasında resmi kurumlara destek olurlar. Bu çalışmaları gönüllü olarak yerine getirirler. Bu şekilde ihtiyaçların […]

Etkin yurttaş olmak için başka hangi faaliyetler yapılabilir?

Sizce etkin yurttaş olmak için başka hangi faaliyetler yapılabilir? Etkin yurttaş olmak için, vergi vermek, oy kullanmak, bağış yapmak gibi faaliyetleri kısaca saymak mümkündür. Etkin yurttaş, toplum hayatında görev yüklenmekten kaçınmayan duyarlı vatandaştır. Halk ile kaynaşan etkin yurttaşlar, halkın ihtiyacı olan her faaliyette girişimlerde bulunmaktan ger durmazlar. Etkin yurttaş, sivil toplum kuruluşlarında insiyatif alır gönüllü […]

Sayfa 29 of 547« İlk...1020...2728293031...405060...Son »