Gurbet Kuşları Konusu Cevapları 7. Sınıf Sosyal Bilgiler

bavul

 Yandaki görsel size neler hatırlatıyor?

Bu resim bana seyahat etmeyi, tatile gitmeyi, gezmeye gitmeyi ve bir de göç etmeyi hatırlatıyor.

 Herhangi bir nedenle farklı bir yere taşındınız mı? Taşınırken neler hissettiniz? Duygu ve düşünceleriniz neler olmuştu? Anlatınız.

Evet eğitim ve ailemin iş sebepleri yüzünden farklı yerlere taşındık. Buraya bu okula da bir süre önce taşındığım için başladık. İlk başta eski okulumu ve eski arkadaşlarımı özledim. Zor geldi zamanla buranın da güzelliklerini görerek alıştım.

 Vatanlarından ayrılarak farklı bir ülkeye giden kişilerin vatanseverlik duygusunda değişme olur mu? Açıklayınız.

Farklı ülkeye göç eden kişilerde vatanlarına karşı vatanseverlik duygularında değişiklik olur. Vatanlarında yaşayan vatandaşlara göre vatanlarına özlemlerinden olsa gerek daha çok vatansever ve milletini sever olmaktadırlar.

Göç, belki de insanlık tarihinin yaşadığı en sıkıntılı olayların başında geliyor. Kimi göçler, bu eylemi gerçekleştiren topluluklar için yeni bir umut, yeni bir yaşam demek. Kimi göçler ise her yönüyle dram, acı ve çaresizlik demek.

Aşağıdaki alıntılar daha çok göçün dramatik yönünü ortaya koymaktadır. Bazı zamanlar ise göç kaçınılmaz olur. Zorunlu yapılan bu göçler kimi zaman kurtuluş olur. Bazen de eğitim, görev vb. nedenlerle yapılır. Bu tur durumlara örnekler veriniz. Beşeri ortamın göç üzerindeki etkilerini tartışınız.

Üniversiteyi başka bir şehirde kazandığımızda eğitim için yaşadığımız o şehirden üniversiteyi okuyacağımız şehre göç ederiz. Bazı çok acılı olarak savaş sebebiyle göçler yapılır. Günümüzde Suriye’den ülkemize yapılan göçler bu şekildedir. 1970-80’li yıllarda ülkemizden özellikle Almanya’ya iş bulmak için ekonomik göçler olmuştur. 1960’lı yıllardan sonra ülkemiz içinde kırsal kesimden şehirlere doğru göç dalgaları olmuştur.  Beşeri ortam işsizlik, tarım arazilerinin miras yolu ile bölünmesi gibi sebepler göçlere sebep 0lmaktadır.

YÂRİM İSTANBUL’U MESKEN Mİ TUTTUN?
Yârim İstanbul’u mesken mi tuttun?
Gördün güzelleri beni unuttun
Sılaya dönmeye yemin mi ettin
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı.
Yârim sen gideli yedi yıl oldu
Diktiğin fidanlar meyveyle dolu
Seninle gidenler sılaya döndü
Gayri dayanacak özüm kalmadı
Mektuba yazacak sözüm kalmadı.
Ahmet Gazi Ayhan

“YÂRİM İSTANBUL’U MESKEN Mİ TUTTUN?” türküsünün ana konusu nedir? Bu türküde “Se­ninle gidenler sılaya döndü” mısrasında gidenler neden geriye dönmüş olabilirler?

O yıllarda iş bulma umudu ile İstanbul’a doğru iç göçler olmuştur. Bu göç bazen belli bir miktar para kazanma için olmuştur.  Başlık parası, tarla almak için toplanan para v.b. paralarını biriktiren bazıları sıla dediğini vatanına ailesinin yanına geri dönmüştür. Burada dönmeyen bir kişiden bahsedilmekte, ona sitem edilmektedir.

 “SİRKECİ’DEN TREN GİDER” şiirinde anlatılmak istenen olay nedir? Açıklayınız.

Bu şiirde anlatılan olay, Avrupa ve Almanya’ya yapılan dış göçtür. Vatandaşlarımız Almanya’ya iş bulmak çalışmak için gitmişlerdir. Bir çoğu eşini çocuğunu bırakarak gitmiş, büyük dramlar ortaya çıkmıştır.

“GURBET KUŞLARI” filminin yoğun ilgi görme­sinin temel nedeni ne olabilir?

Vatandaşlarımızın çoğu, isteyerek ve istemeyerek göç etmek zorunda kalmış, gurbet duygusunu yaşamıştır. İnsanların bu duyguları ağır bastığı, bir gün köyüne kentine dönebileceği, umudunu hala yüreklerinde taşıdığı, vatanlarına karşı büyük bir özlem duymaya devam ettiği için, Gurbet konulu bir film bu kadar yoğun ilgi görmektedir.

T.C. ANAYASASI

Yerleşme ve Seyahat Hürriyeti

23. Madde – Herkes, yerleşme ve seyahat hürriyetine sahiptir. Yerleşme hürriyeti; suç işlenmesini önlemek, sosyal ve ekonomik gelişmeyi sağlamak, sağlıklı ve düzenli kentleşmeyi gerçekleştirmek ve kamu mallarını korumak… amaçlarıyla kanunla sınırlanabilir. Vatandaşın yurt dışına çıkma hürriyeti, ancak suç soruşturması veya kovuşturması sebebiyle hâkim kararına bağlı olarak sınırlanabilir.

Vatandaş sınır dışı edilemez ve yurda girme hakkından yoksun bırakılamaz.

Aşağıda verilen ifadelerin Anayasa’mızın 23. maddesinin hangi bölümleriyle ilişkili olduğunu tespit ediniz. Daha sonra düşüncelerinizi belirtiniz.

yerleşme ve seyahat özgürlüğü sınırlamaları

Devleti zarar uğratmak, gecekondu yapmak, vergi vermek ifadeleri yerleşme hürriyeti ile ilgilidir.

Tarih boyunca Anadolu’ya yapılan göçlerin sebepleri ve sonuçları hakkında bir tartışma yapınız. Bu tartışmanızda aşağıdaki bilgilerden yararlanınız.

 TARİHTEN KISA KISA

Osmanlı Devleti’nin kuruluş yıllarından önce Anadolu, Orta Asya’dan gelen Türkler tarafından yurt edinilmiştir.

Kuraklık ve çeşitli sebeplerle Orta Asya’dan göç eden Türkler o yıllarda Anadolu’ya yerleşmişlerdir. O yıllarda Türkler bunu yeni yaşayacak yerler bulmanın yanında inançları gereği yapmışlardır.

Osmanlı Devleti’nin kuruluşundan itibaren Balkanlara zorunlu veya gönüllü göçler yapıldı. Bu durum 16. yüzyılın sonlarına kadar devam etmiştir.

Osmanlı Orta Asya’dan gelen Türk Boylarına yerleştirmek, hem de Balkanların Müslümanlaştırılması için Müslüman Türk ailelerini buralara yerleştirmiştir.

18 ve 19. yüzyıllarda Osmanlı Devleti’nin toprak kaybetmesi ile Balkanlarda bulunan vatandaşlar Anadolu’ya göç etmişlerdir.

Bu tarihlerden sonra Müslümanlar ve Müslüman Türkler Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmışlardır. Bu mübadale neticesi olduğu gibi, zulümden kaçan Türkler Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

Osmanlı Devleti’nin son dönemlerinde Balkanlardan Osmanlı – Rus Savaşı sırasında Anadolu’ya yoğun göçler olmuştur. Ayrıca Kafkaslardan yüz binlerce göçmen Anadolu’da iskân edilmiştir.

Balkanlar kaybedilmiş, bunun neticesinde Türklere zulümler ve baskılar başlamıştır. Bunun neticesinde Türkler Anadolu’ya yerleşmişlerdir.

1925, 1950, 1968, 1979 ve 1989 yıllarında Bulgaristan’dan göçler olmuştur.

Bulgaristan’da baskı ve asimilasyona maruz kalan Türkler Anadolu’ya göç etmek zorunda kalmıştır.

Yugoslavya’dan. Romanya’dan. Doğu Türkistan’dan, Kıbrıs’tan. Afganistan’dan Irak ve Suriye’den de çeşitli dönemlerde Anadolu ‘ya göçler olmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.