9. Neden Göç Ediyoruz Kompozisyonu Sosyal Bilgiler Sayfa 30

9. NEDEN GÖÇ EDİYORUZ? KOMPOZİSYONU

Göç olgusunun çok değişik sebepleri vardır. Öyle bir an gelir ki gözünüz yaşlı bir şekil­de kendinizi göçün eşiğinde bulursunuz, du tür göçler insanları derinden etkilemektedir. Aşağıya göçün sebep ve sonuçlarını içeren bir kompozisyon yazınız.

Göç, bir yerden başka bir yere zorunlu veya gönüllü olarak yer değiştirme taşınmadır. Göçler çoğu zaman zorunlu sebeplerden, olduğu için göçe maruz kalan insanlarda üzüntüye neden olur. Göçün sebepleri arasında ekonomik zorunluluklar önde gelir. Kırsal kesimlerde tarım arazilerinin miras yolu ile parçalanması, makinalaşmanın olması, işsizliği ortaya çıkarmış, insanları maddi zorluklara sokmuştur. Büyükşehirlerde iş olanaklarının çok olması, sanayinin gelişmesi, nüfusu kırsaldan şehirlere doğru yönlendirmiştir. Hızlı nüfus artışı şehirlerde, çarpık kentleşme, gecekondulaşma, suç oranlarının artması gibi problemleri ortaya çıkarmıştır.

Son yıllarda bu göç tersine dönmeye, şehirlerden köylere doğru  başladı. Bu göçün sebebi memleketine özlem duyan birinci kuşağın emekli olup doğduğu yerlere dönmesidir. Küçük şehirlerin de kalkınma yaşaması da bunda bir etkendir.

Diğer bir göç türü de eğitim için yapılandır. Farklı şehirlerde gönüllü veya gönülsüz okumak isteyenlerin belli bir süreliğine gerçekleştirdikleri göçtür.

Zorunlu göçlerden en acılı olanı da, savaş sebebi ile olan göçtür ki, bu durumu Suriye’den ülkemize doğru olan mülteci göç akımından görebiliriz. Geçmiş yıllarda ülkemizde terör sebebi ile bazı göçler gerçekleştirilmiş bazı köyler boşaltılmak zorunda kalınmıştı.

Sonuç olarak zorunlu göçler sıkıntı ve üzüntü verir ki, ülkemizde gurbet kavramı böyle doğmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.