Meclis Başkanı Nasıl Seçilir? Başkanın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Meclis Başkanı Nasıl Seçilir? Başkanın Görev ve Yetkileri Nelerdir?

Meclis Başkanı Seçimi

Anayasa ile, Meclis Başkanının seçiminde, 1961 Anayasasından farklı bir seçim yöntemi getirilmiştir. Seçimin kolay ve çabuk olması için, başka bir aday süresi öngörülmüş ve en çok dört oylama yeterli sayılmıştır. Buna göre, Meclis başkan adayları, Meclisin toplandığı günden itibaren on gün içinde, Başkanlık Divanına bildirilir. Başkanlık seçimi gizli oylama ile olur. İlk 2 oylamada üye toplamının üçte iki, üçüncü oylamada üye tamsayısının salt çoğunluğu gerekir. 3. oylamada salt çoğunluk oluşmazsa, üçüncü oylamada en çok oy almış olan iki aday için, dördüncü oylama yapılır. Dördüncü oylamada en çok oy almış olan aday, Başkan seçilmiş olur (madde 94/4). Anayasa bununla da yetinmeyerek, aday gösterme süresinin sonundan itibaren, başkan seçiminin on gün içinde sonuçlandırılacağı kuralını da getirmiştir. Bunda, 1961 Anayasası döneminde Meclis Başkanı seçiminin uzun bir süre almasının etkisi olmuştur.

Meclis Başkanının Görev ve yetkileri

Meclis Başkanının, bir anayasa organı olarak, önemli görevleri vardır. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

a) Meclis toplantılarına başkanlık etmek ve Meclisi temsil etmek.
b) Tatil veya ara verme sırasında kendiliğinden, ya da milletvekillerinin beşte birinin istemi üzerine. Meclisi toplantıya çağırmak (madde 93/3).
c) Cumhurbaşkanına vekillik etmek (madde 106).
d) Cumhurbaşkanına, seçimin yenilenmesine karar vermesi konusunda görüş belirtmek (madde 116/1).
e) Cumhurbaşkanınca seçimin yenilenmesine karar verilmesi durumunda, geçici Bakanlar Kuruluna, siyasi parti gruplarından alınacak bakan sayısını saptamak (madde 114/4).
f) Meclisin kolluk ve yönetim hizmetlerini yürütmek (madde 95/3).

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.