3.14. Etkinlik Türk Sanatı Cevapları

Aşağıdaki boş bırakılan karelere alt yazılarda belirtilen devletlere ait mimari eserlerin ya da kültürel kalıntıların fotoğraflarını bularak yapıştırınız ve özelliklerini yazınız.

Karahanlılara ait mimari eser

karahanlılar ait mimari eser

Tamgaç Buğra Han medresesi

 

Bu medrese 1066′da Tamgaç Buğra Han tarafından tuğladan yaptırılmıştır. Medrese oyma süslemelerle kaplanmıştı. Medresede küçük eyvanlarla 45×55 metrelik bir avlu ile iki köşe kubbesinden ibaret bir plan ortaya çıkmıştır. Böylece eyvanlı medreselerin ilk örneğinin Karahanlı mimarisinde gerçekleştirildiği anlaşılmış, dört koldan tonozlarla çevrili küçük kubbeli giriş de ayrı bir yenilik olmuştur.

Gaznelilere ait mimari eser

ganelilere ait mimari eser

Cam Minaresi

Cam Minaresi Afganistan’da bulunur. Kitabesinde 1153-1224 tarihleri bulunur. Minarenin gövdesi 4 bölümden oluşmuş ve silindiriktir. Minare yukarıya doğru incelmektedir. Alt gövdesinde yıldız, kemer ve eşkenar dörtgenlerle oluşturulan ve yukarı doğru uzanan şekillerle birbirine bağlanan bu eser, tuğla hamuru süslemeleriyle meydana getirilmiştir. Bu şeritler arasında kalan bölgelerde geometrik süslemeler vardır. Daha yukarıdaki süslemelerse aşağıdaki gövdedekilerden farklı olarak şeritler halinde gitmektedirler.

 Büyük Selçuklulara ait mimari eser

Büyük Selçuklulara ait mimari eser

Mescidi Cuma İsfahan

İsfahan Mescidi Cuma İlk Selçuklu camisi olup, Melikşah zamanında (1072-1092) yapımına başlanmıştır. Kitabelere göre, büyük mihrap kubbesi ile bunun tam karşısında avlu dışında kuzeydeki küçük kubbeli mekân, Melikşah zamanında, dört eyvanlı avlu ve revaklar da bütün ana hatlarıyla yine Selçuklular devrinde meydana gelmiştir. Bundan sonra cami, otuza yakın kitabe ile belirtilen uzun bir devrede çeşitli ilâve ve değişikliklerle genişletilmiş,XIX. ve XX. yy.’larda da tamirler geçirmiştir.

İlk Türk devletlerine ait kültürel kalıntı

Divanı Lugatul Türk

Divan-ı Lügatit Türk (Türk Dilinin Sözlüğü 1072-1074)

Bu kültürel eser Kaşgarlı Mahmut tarafından yazılmıştır. Yazmada ki amacı Araplara Türkçeyi öğretmektir. Yazım tarifi 1072-74 arası olduğunu tahmin ediliyor. Tespit edilen ilk Türkçe Sözlüktür. Türklerinin tarihinden ve forklorik özelliklerinden bahseden Ansiklopedik özellikler taşımaktadır. Dili Hakkaniye Türkçesidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. çok teşekkürler tam aradığım şeydi ilk olara hemen bu siteyi gördüm ve açtım hiç aramma gerek kalmadı ayrıca öretmenimde çok beğendi tekrardan çok teşekkürler ve sizi takdim ediyorum.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.