3.10. Etkinlik Kutadgu Bilig Cevapları

Aşağıda verilen metinden yararlanarak ve Nizamülmülk’ün siyasetname adlı eserini de araştırarak cevaplayınız.

Yusuf Has Hacip Hayatı

Karahanlı Devleti Döneminde yaşayan Yusuf Has Hacip, Balasagun şehrinde 1017 yılında doğdu. Ailesinin, dönemin ileri gelen ailelerinden olduğu tahmin edilmektedir. İlk eğitimini Balasagun’da aldı. “Has Hacip” unvanını almadan önce “Balasagunlu Yusuf” olarak tanınıyordu.

Onu bütün dünyaya tanıtan ünlü eseri Kutadgu Bilig’i, 50 yaşlarında yazdı. On sekiz ayda tamamladığı bu eseriyle âdeta ölümsüzleşti. Yazdığı bu ölümsüz eserini Kaşgar’a gelerek Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Buğra Han’a takdim etti. Kendisi de edebiyat ve sanat meraklısı olan Uluğ Kara Han, sarayda kitabı okuttuktan sonra Balasagunlu Yusuf’a “Uluğ Has Hacip” unvanını verdi. Karahanlı Devleti’nin baş vezir yardımcılığı ile onurlandırılan Balasagunlu Yusuf, bu görevi sırasında Yusuf Has Hacip olarak ün yaptı. Kutadgu Bilig, İslam etkisindeki Türk edebiyatının ilk eserlerindendir. Yusuf Has Hacip, 1077 yılında vefat etmiştir. Mezarı, Çin egemenliği altındaki Doğu Türkistan’ın en önemli şehirlerinden birisi olan Kaşgar’da bulunmaktadır.

Yusuf Has Hacip, eserini hangi dilde yazmış olabilir? Neden?

Yusuf Has Hacip eserini Türkçe yazmıştır. Türkçe yazmasının nedeni Karahanlı Devletinin dili Türkçedir. Bu eser Türk dili ve Edebiyatı için çok önemli bir eserdir. Türk halkına nasihatname şeklinde yazdığı için Türkçe yazmıştır.

Kutadgu Bilig’in konusu nedir? Selçuklu veziri Nizamülmülk’ün Siyasetname adlı eseri ile bir benzerliği olup olmadığını yazınız.

Kutadgu Bilig (mutluluk veren bilgi) konusu Nizamülmülk’ün eseri ile aynı tarzdadır. Her ikisi de Siyasetnamedir. Hükümdara sunulmuştur. Huzuru yakalamak için halkın ve hükümdarın yapması gerekenleri yazmışlardır.

Karahanlı hükümdarı Uluğ Kara Han’ın, Yusuf Has Hacip’e baş vezir yardımcılığı unvanı vermesi, bu hükümdarın hangi özelliğini yansıtmaktadır?

Hükümdarın Yusuf Has Hacip’i baş vezir yardımcılığı unvanını vermesi hükümdarın ilme ve edebiyata verdiği önemi göstermektedir. Edebiyatçıları desteklediğini göstermektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.