Abdülbaki Sadi Efendi?

Abdülbaki Sadi Efendi? Şair ve Tarih-i Heşt Behişt mütercimi (?-İstanbul 1748). Aslen Van’lı, 1720’de İran’a gönderilen elçi Ahmed Dürri Efendinin kardeşi. Maliyeden yetişti, çeşitli memuriyetlerde bulundu, Hotin defterdarlığı yaptı.

İyi Farsça biliyordu. İdris-i Bitlisi’nin Heşt Behişt adlı Osman I’den, Bayezid II devri sonuna kadar, sekiz padişah devrini kapsayan farsça eserini Kitabü Sıfat-is-Samaniyye fi Evsaf-ı Kayâsırat-il-Osmaniyye (Samani ve Osman lI Hanedanının Vasıflarının Kitabı) adiyle Türkçeye çevirdi. Tek yazma nüshası, Hamidiye kütüphanesinde, Nu. 928’dedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.