Absid, Absidya, Absolisyon, Absorpsiyon, Abstre

ABSİD

(isim eski Latince absida; Yunanca hapsis, idos, çember kubbe’den Fransızca abside), Kiliselerle koronun ardındaki uç.
Mineral, İçinde uranyum ve titan bulunan bir çeşit torit.
Mimari; Absid yuvarlağı, kiliselerde şahının bitimindeki absid’in yarım yuvarlağı.
Ansiklopedi; Mimari, Romalılar yapı dışına taşan yarım çember gözlere absida derlerdi. Bu çeşit bir göz, bazilikaların uçlarında yapılırdı. Kiliselerdeki absidlerin menşei de budur. Genellikle yapıtın doğu yönünde yer alır. Yarım çember bir biçimi vardır, çoğu zaman şapellerle (absidiyol) çevrelenir.

ABSİDYA

(isim, Fransızca absidia), Küflere yakın bir toprak mantarı (20 türü vardır; mucorales takımından).

ABSOLİSYON

(isim Fransızca absolution). Din; Hıristiyanlıkta günah çıkaran kimsenin, papaz abstre sanat tarafından bağışlanması, affı: Burada seni A. Colder’in spirali, 1958 konfesyon ederek, absoliisyon vermeğe gel (UNESCO sarayı bahçesi) medim. (H. R. Gürpınar).

ABSORPSİYON

(isim, Latince absorptio’dan Fransızca absorption), Emme, içme, Eski imtisas.
Fizik; Bir gazın katı veya sıvı, bir cismin içine girmesi. Isı absorpsiyonu. Işımaların absorpsiyonu, Absorpsiyon tayfı ışımaların bir ortamda soğurulmasından (massedilmesinden) meydana gelen tayfdaki karanlık çizgi ve şeritlerin tümü (Absorpsiyon tayfı kimyasal analize yarar. )
Ansiklopedi; Fizikte Oksijen, klor, hidrojen ve daha birçok gaz; madenler, kömür, sünger taşı, yosun, platin v.b. tarafından soğrulur. Gözenekli odun kömürü, sıcaklık derecesinin düşüklüğü oranında daha çok gaz soğurur. Higrometrelerin yapılışı bazı cisimlerde su buharının soğurulmasmdan ileri gelen biçim değişmelerine dayanır. Sıvılarda da, katilardaki gibi, gazları soğurma yeteneği vardır. Bu bakımdan, gazların sıvılarda eridiklerinden söz edilir.
Absorplayıcı sıfat, Elektrik; Dalga absorplayıcısı veya soğurucusu, yüksek gerilime karşı koruyucu araç. Hatlara seri halinde bağlı indüktans makaralarından veva vere bağlı paralel kondansatörlerden meydana gelir. (Bu araç gelen dalgaların genliğini ve etkilerini azaltır.)
Absorpsiyometre (isim) Kimya analizlerinde gazların sıvılar tarafından soğurulmasını ölçen alet.

ABSTRE

(sıfat, Latince abstrahere, bir şeyden çıkarmak, ayırmak’tan Fransızca abstrait, soyut). Soyutlamanın scnucu olan anlamına gelir; Kavram olarak abstre genel bir fikir demektir.
Abstre sanat, duyulur görülür gerçeğin görünüşlerini değil de, soyut gerçeği vermek isteyen sanat demektir.
Leng. Abstre isim.
Matbaa Abstre sayı.
Ansiklopedi; Non figüratif (Fransızca nonfiguratif, figüratif olmayan) da denilen abstre sanatın savunucularına göre, belli bir düzene getirilen çizgiler ve renkler, duyuları, duyguları, fikirleri ve düşünceleri, bütün yönleri ve çeşitliliğiyle,  figüratif sanattan daha iyi ortaya koyabilir. (Bu bakımdan, abstre sanat, ses ve ritim’den yararlanan müziğin yolunu benimsemiştir.) Bu anlayışın çok eski bir geçmişi olduğunu, tarih öncesine kadar uzandığını belirten abstre sanatçılar, Allah’ın yarattığı şekilleri taklit etmeyi yasaklayan Kur’an’a rağmen müslümanların şaheserler yarattıklarını ileri sürerler. Modern abstre sanat Avrupada ancak 1910 yılından sonra ortaya çıkmıştır. Bu yolda ün sağlamış ilk ressamlar arasında, rus veya aslen rus olan Vassili Kandinskiy’i, Maleviç’i, Michel Larionov’u, Natalia Gonçarova’yı, Sonia Delaunay’i çek ressamı Franz Kupka’yı, İtalyan Alberto Magnelli’yi, Fransızlardan Robert Delaunay’i. Auguste Herbin’i ve Francis Picabia’yı sayabiliriz. Abstre heykeltraşlar arasında en bilinenleri Pevsner, romanyalı Brancusi, macar Beothy, fransız Hans Arp. belçika lı Vantongerloo, amerikalı Calder’dir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.