Hz Muhammed’e insanlar “el-Emin (güvenilir kişi)” adını vermişlerdi.

YORUMLUYORUZ
Hz Muhammed’e insanlar “el-Emin (güvenilir kişi)” adını vermişlerdi. Bunun nedenleri neler olabilir?

Hz. Mu hammed daha peygamber olmadan önce toplumda güvenilirliğiyle tanınmış, “Muhammedül Emin” (Güvenilir Muhammed) olarak anılmıştır. Bunun somut örneğini Hz. Muhammed’in yapmış olduğu “Kâbe
hakemliği”nde görürüz.

Peygamberimiz elçilik vazifesi verilmeden önce de, hiç yalan söylememiş, doğruluktan hiç ayrılmamıştır. Bu sebepten bütün Mekke halkının ve onu tanıyan herkesin güvenini kazanmıştır. Bu özelliğinden dolayı emin güvenilir Muhammed adını vermişlerdir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.