Al­lah’ın­ her­şe­yi­ gör­dü­ğü­nü ­işit­ti­ği­ni ­bil­mek ­in­sa­nın­ dav­ra­nış­la­rı­nı ­na­sıl ­et­ki­ler?

­Al­lah’ın­ her­şe­yi­ gör­dü­ğü­nü, ­işit­ti­ği­ni ­bil­mek ­in­sa­nın­ dav­ra­nış­la­rı­nı ­na­sıl ­et­ki­ler? ­Açık­la­yı­nız. Müslüman hayatının he anını Allah’ın kendisini gördüğü bilinciyle yaşamaları gerekir. Müslüman günlük hayatın her anı, aile hayatı, alışveriş, çalışma, yeme içme, ibadetler, yapılan günahlar, bütün davranışların görüldüğü ve kayıt altına alındığını, bilirse, davranışlarını ona göre düzenler. Peygamberimiz hayatını bu bilince göre hayatını sürdürmüş ve bize örnek olmuştur.

Allah’ın bizi her an gördüğünü bilmeye, ihsan adı verilir. İhsanın sözlük anlamı, bağışlama, iyi davranma, lütuf, bağışlanan’dır.

Allah’a olan ibadeti, belirli zamanda ve belirli şekillerde yapılan davranışlar olarak tanımlamak yanlıştır. Allah sürekli görüyor bilinci ile hayatını buna göre düzenleyen kişilerin her anları ibadettir.

 

“Ey iman edenler! Size hayat verecek şeylere sizi çağırdığı zaman, Allah’ın ve Resulü’nün çağrısına uyun ve bilin ki, Allah kişi ile kalbi arasına girer. Yine bilin ki, onun huzurunda toplanacaksınız.” (Enfâl suresi 24).

“O, kullarının üstünde mutlak hakimiyet sahibidir. O, hüküm ve hikmet sahibidir, (her şeyden) hakkıyla haberdardır” (En’am suresi 18).

“Göklerin ve yerin gaybını bilmek Allah’a mahsustur. Bütün işler ona dön­dürülür. Öyle ise ona kulluk et ve ona tevekkül et. Rabb’in yaptıklarınızdan habersiz değildir.” (Hud suresi 123)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.