Kibir, öfke, yalan, hile, tembellik gibi kötü özellikler niçin insanın helakine neden olur?

Kibir, öfke, yalan, hile, tembellik gibi kötü özellikler niçin insanın helakine neden olur? Düşüncelerinizi yazınız.

Bu tür özelliklere kapılan kişilerde, hoşgörü ve insan sevgisi olmaz. İnsan bu özellikleri ile dünyada mutlu olamayacağı gibi, ahirette de mutlu olamayacaktır. Bu özellikleri üzerinde taşıyan kişi kamil bir müslüman olamaz.

Kültürümüzde etkin olan tasavvufi yorumlardan biri Mevleviliktir. Mevlevilik hakkında siz
neler biliyorsunuz?

Mevlevilik; Mevlana Celaleddin Rumi (öl.1270)’nin görüşleri çerçevesinde oluşmuş tasavvufi bir akım­dır. Mevlana Celaleddin Rumi 1209 yılında Horasan’ın Belh şehrinde dünyaya gelmiş, 1270’de Konya’da vefat etmiştir. Bu ünlü mutasavvıf iyi bir eğitim almış, tefsir, hadis, fıkıh gibi dinî ilimlerde uzmanlaşmış, Arapça ve Farsça dillerini mükemmel bir şekilde öğrenmiştir.

Mevlana Celaleddin Rumi, yaşadığı dönemin edebiyat dili Farsça olduğu için eserlerini bu dilde
yazmıştır. Onun görüşleri etrafında şekillenmiş olan Mevlevilik; insanı yüceltmeyi amaçlayan, insanlar arasındaki ortak değerleri ön plana çıkaran bir düşünce akımıdır. Allah sevgisi, insan sevgisi, insana hizmetin esas alınması, onun manevi ve ahlaki yönden yüceltilmesi, bu düşünce akımında önem verilen temel ilkeler arasında yer alır.

Ünlü mutasavvıf ve düşünürümüz Mevlana’nın en önemli eserlerinden biri Mesnevi’dir. Mevlana
tarafından Farsça kaleme alınan bu eser şiirsel bir dille yazılmıştır. Toplam altı ciltten oluşmaktadır.

Mevlevilikte, İslam’ın sevgi ve hoşgörüyü ön plana çıkaran yorumuna önem verilir. Hayatın
anlamı ve insanın evrendeki üstün konumu üze­rinde de önemle durulur. Mevlevilik düşüncesinde sema ayinine önem verilir. Müzik eşliğinde ve belli bir düzen içerisin­de yapılan törene sema denir. Sema yapanlar semazen, bu ayinin yapıldığı yerler ise semaha­ne olarak adlandırılır.
Sema, insanın kulluk şuuruna ulaşıp olgun­laşmasını, kâmil bir insan olmaya doğru ilerleyi­şini ifade eder. Sema ayini Mevlana’dan itibaren yaygınlık kazanmıştır. Mevlevilikte toplu hâlde
sema yapmaya, kulluk bilinci içerisinde Allah’a yönelmeye büyük önem verilmiştir.

Mevlevilikte iyi niyetli olmak ve sorumluluk duygusu büyük önem taşır. Bu düşünce akımına göre
doğruluk, adalet, hikmet, zayıfları gözetme, yardımlaşma vb. ahlaki değerler genel olarak bütün insan­ları mutluluğa götürecek temel ilkelerdir. Kin, nefret, öfke, tembellik, dedikodu, kibir, yalan ve hile gibi kötü özelllikler ise insanın helakına sebep olur. Mevlevilik yoluna giren kişi bu gibi kötülüklerden uzak durmayı ilke edinir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.