Arthur Honegger’in Hayatı

İsviçreli besteci (Le Havre, 1892- Paris, 1955).

Zürih ve Paris konservatuvarlarında (Gedalge’ın sınıfı), ardından Widor ve Vincent d’İndy’nin yanında müzik öğrenimi gören Arthur Honegger, Birinci Dünya savaşının bitiminde Paris’e yerleşti. Darius Milhaud’yla dostluk kurup Altılar Grubunun oluşturulmasına katkıda bulundu.

Arthur Honegger'in 1921'de Alice Bailly tarafından yapılmış olan resmi

Arthur Honegger’in 1921’de Alice Bailly tarafından yapılmış olan resmi

Başlıca ustaları Bach, Beethoven, Wagner ve Franck’tı. Bu Alman etki­sinin şiddeti Debussy ve Ravel’e duy­duğu hayranlık nedeniyle yumuşadı. İnsanın ağırlık ve şaşkınlığını, bilin­cinin, vicdanının dramını yansıt­maya çalışan Honegger’in müziği Erik Satie’nin alay dolu müziğinin tümüyle karşısındadır; üstelik yap­tığı besteler pek yalın sayılmaz. Kontrapunto ile armoniyi birbiriyle karıştırarak, tümüyle kendine özgü bir anlatım sistemi oluşturmuştur. Değişik estetik anlayışlarını özümle­yerek kendine özgü bir dil ortaya koymuştur: Başlıca özellikleri gele­neksel yapılara bağlı kalan çoktonluluk, bazen atonallik ve bir de sağlam bir çatıdır. Honegger’in müziğine büyük bir lirizm duygusu egemendir. Sanatındaki bu ikilik, onun müzik alanına olduğu kadar lirik tiyatroya ya da oratoryoya el atmasına yol açmış, bu düşünceleri nedeniyle de Altılar Grubu’nün genel düşünce biçiminden uzaklaştırmıştır. Honegger’de, düşüncedeki klasisizmle anla­tımdaki romantizm bir arada görülür. Honegger çok sayıda yapıt vermiş bir müzikçidir: Bunlar arasında piyano için parçalar, keman ve piyano için iki sonat, üç dörtlü, yalnız keman için sonat vardır. Lirik müzik ve oratoryo alanındaki yapıtlarıysa Kral David (Morax’ın şiiri), judith, Antigone (Cocteau’nun şiiri), Kral Pausole’un Serüvenleri, Dünyanın Çığlıkları (Rene Bizet’nin metni), joanne DArc’ ın Yakılması (Paul Claudel’in metni), Ölülerin Dansı, Noel Şarkısı, vb’dir. Ayrıca orkestra müziği için değişik senfonik şiirler ve parçalar (Pacific 231, Rugby…] dışında beş senfoni (İkincisi yaylılar ve trompet, üçüncüsü Liturgique, dördüncüsü Deliciae Basilienses ve beşincisi Di tre re], konçertolar (piyano, viyolonsel, Oda Konçertosu), ezgiler, baleler, sahne müzikleri ve film müzikleri bestele­miştir.

Müzik eleştirmeni Collet tarafından Altılar Grubu olarak adlandırılan topluluk Georges Auric, Louis Durey, Arthur Honegger, Darius Milhaud, Francis Poulenc, Germaine Tailleferre’den oluşur; bunlara, grubun genel estetik anlayışını Le Coqetl’Arlequin’de (Horoz ve Arlecchino) belirle­yen jean Cocteau’yu da katmak gerekir. Bu yeni anlayışın gerisin­deyse Erik Satie’nin müzik anlayışı yer alır. Topluluk benimsediği estetik tutumla Alman romantizmine ve aynı zamanda Fransız izlenimci müziğinin karmaşıklık ve inceliğine karşı çıkar. Başlıca amacı, müziğin her türlü bildiri ve içerikten kurtarı­larak elden geldiğince arındırılma­sını, edebiyattan bağımsız kılınıp, kendine dönmesini sağlamaktır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.