Toprak hayatımızda niçin önemlidir? Ona sahip çıkmak ve doğru kullanmak

Toprak, hayatımızda niçin önemlidir? Topraklarımıza sahip çıkmak, onları doğru kullanmak için neler yapabiliriz? Toprak tarih boyunca insan hayatı için vazgeçilmez ve çok önemli olmuştur. Besin ve gıda ihtiyacımızın tamamını topraktan karşılarız. Hayatımızı devam ettirebilmek için toprak olması gerekir.

erozyon sonucu

Topraklarımıza sahip çıkmak ve doğru kullanmak için neler yapabiliriz?

– Şehir merkezleri verimli tarımsal alanlar üzerine kurulmamalıdır. Tarım yapılan ve ormanlık alanlara ev yapmamalıyız.

– Erozyonu önleyici uygulama ve tedbirler almalıyız. Toprağımızın düşmanı erozyondur.

– Ormanları korumalıyız. Ormanlar toprağı ve su kaynaklarını korumaktadır.

– Yanlış sulama ve gübreleme uygulamaları, toprağın verimini düşürmekte, su kaynaklarını ve gölleri kurutmaktadır.

– Bilinçsizce kullanılan zirai ilaçlar toprağın kirlenmesine ve floranın bozulmasına sebep olmaktadır. Zararlılarla mümkün olduğunca biyolojik mücadele yapmalıyız.

– Toprak kirliliğini önleyici, tedbirler alınmalı, halkın duyarlı hale gelmesi için eğitici kampanyalar yapılmalıdır.

– Sanayi kuruluşları, tarımsal alanlara ve çok yakınlarına kurulmamalıdır. Tarım arazisine kurarak, tarım alanlarının daraltıldığı gibi çok yakınlarına kurarak, hava kirliliği ve çeşitli sebeplerle verimsiz tarımsal faaliyetlere sebep olunabilmektedir.

– Toprağı işleme ve koruma yöntemleri ile ilgili çiftçiler, bir program çerçevisinde organize olarak eğitilmeli, sonuçlar denetlenmeli ve gözlemlenmelidir.

– Meralar, erozyonu önleyerek toprağımızı korumaktadır. Çok aşırı otlatma yapılarak toprağın çıplaklaşmasına sebep olunmamalı, mera ıslahı yapılmalıdır.

 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.