Çeşmelerden akan sular hangi aşamalardan geçerek geliyor?

Çeşmelerden Akan Sular Hangi Aşamalardan Geçerek Geliyor? Bir yerleşim yerindeki çeşme suyunu yani içme ve kullanma suyunu çeşme musluğuna kadar getirmek şehirlerde belediyelerin, köylerde muhtarın ve heyetinin görevleri arasındadır.

Çeşmelerden Akan Suyun aşamaları

Suyun kaynağından çeşmeye kadar gelen aşamalara kısaca bakalım.

1 Su Kaynağının Tespiti:

Yerleşim yerinin ihtiyacı olan su kaynağını tespit ederken ilk önce kaynağın debisine bakılır. Bu kaynağın şehir nüfusunun su ihtiyacını karşılayıp karşılayamayacağı ileriki yıllarda şehrin nüfus artışı da dikkate alınarak kaynağın verim durumuna bakılır.  Günümüz dünyasında şehirlerin nüfus yoğunluğu çok artmış tek su kaynakları ihtiyacı karşılar vaziyette değildir. Bu sebeple bir çok su kaynağını birleştirerek çok uzak mesafelerden su getirilmektedir.

2 Su Kaynağının Korunması:

Su kaynağının tespitinden sonra daha da önemlisi bu kaynağın korunmasıdır. Kaynağın yapısına ve büyüklüğüne çevre koruma alanı belirlenip insan ve canlıların giremeyeceği şekilde koruma alanı tespit edilen kaynağın etrafı çevrilmeli gerekiyorsa güvenlik görevlisi de görevlendirilmelidir.

Su kaynağının çevresinde su kirliliğine sebep olacak çöp alanı, kanalizasyon, mezarlık ve kimyasal tesisler gibi toprak ve su kirletici unsurlar olmamalıdır. Endüstriyel, tarım v. b gibi atıkların yağmur suları ile  kaynağa karışmaması için gerekli tedbirler alınmalıdır.

3 Su Arıtım Ünitesi

Halk sağlığı ve genel sağlık için en önemli hususlardan birisi çeşmeden akan suyun temiz olması yani suyun arındırılmasıdır. Su özünde temizdir ancak dış etkenlerle kirlenebilmektedir. Bu nedenle kullanıma verilecek su arıtılır suyun rengi, kokusu, organik maddeler kum ve çakıl havuzlarında basit olarak temizlenir.

Bu süreçleri şu şekilde de yazabiliriz. Doğal su, Koagüle edici madde, Ön çöktürme havuz veya tankları, Koagülasyon havuzları, Havalandırma, Hızlı karıştırıcı havuz ve flokülasyon, Sedimantasyon, Klorlama, Filtreler, Süzülen suyun depolanması, Klorlama, Pompa ve dağıtım olarak sıralayabilriz.

Arıtım tesislerinin kurulumu yeterli olmayıp, bunların sürekli gözetim altında olması bakım ve onarımların yapılması gerekir.

4 Suyun Taşınması:

Bu aşama arıtılan suyun depoya taşınması aşamasıdır. Uygun malzeme ve tekniklerle su taşınmalı temizlenen suyun tekrar kirlenmesine sebebiyet verilmemelidir.

5 Suyun Depolanması:

Bu aşama temizlenen ve taşınan suyun şehrin yakınında depolandığı ve dağıtımın yapıldığı tesislerdir. Depo kapasiteye uygun dış etkilerden uzak şehrin her köşesine basınç yapacak bir tepeye kurulmalıdır. Depoya gelen su son olarak dezenfekte edilir. Dezenfekte ile temizlenen su şehir şebeke hattı ile evimize kadar gelir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.