Başbakanın Bakanlar Kurulundaki Yeri

Başbakanın Bakanlar Kurulundaki Yeri, Bakanlar Kurulunun uyumlu çalışmasını ve bakanlıklar arasında eşgüdümü Başbakan sağlar. Başbakan, klâsik anayasa hukukunda olduğu gibi, eşitler arasında birinci olmaktan çıkmıştır. 1982 Anayasası yalnız Cumhurbaşkanını güçlendirmekle kalmamış, Başbakanı da güçlendirmiştir. Anayasanın getirdiği düzenlemeye göre, her bakan, başbakana karşı sorumludur. Bakanlar, kendi yetkisi içindeki işlerden ve emri altındakilerin eylem ve işlemlerinden dolayı, yalnız Meclise karşı değil, Başbakana karşı da sorumludurlar (madde 112/2). Anayasa Başbakanı, bakanların görevlerini Anayasaya ve yasalara uygun olarak yerine getirmelerini gözetmek ve düzeltici önlemler almakla yükümlü tutmuştur (madde 112/3). Anayasa bununla da yetinmeyerek, Başbakanın önerisi üzerine, Cumhurbaşkanınca bakanların görevden alınması yolunu da getirmiştir (madde 109/3).

Anayasa ile getirilen tüm bu düzenlemeleri, kabine ve ortak sorumluluk sistemini kaldıran, Başbakan ile bakanlar arasındaki ilişkiyi, yönetsel ast-üst ilişkisi durumuna getiren bir düzenleme olarak görmemek gerekir. Başbakanı güçlendirici bu düzenlemeler, Bakanlar Kurulunca saptanmış olan politikaların bir uyum içinde, hukuka uygun olarak yürütülmesine yönelik düzenlemelerdir. Ülkenin iç ve dış politikasından bir bütün olarak, yine Bakanlar Kurulu sorumludur. Bu, ortak sorumluğu ortadan kaldıran bir düzenleme değildir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.