Fotoğrafta görülen gökyüzü akrobatları, bir arada nasıl duruyorlar?

Sizce fotoğrafta görülen gökyüzü akrobatları, bir arada nasıl duruyorlar? Benzer şekilde atomlar nasıl olur da bir arada dururlar?

Moleküllerde atomları bir arada tutan ne olabilir? Atomlar uygun şartlarda birbirine yaklaştığı
zaman onlarda nasıl bir değişiklik olur?

havadali akrobatlar

Maddeleri oluşturan iyonlar ile moleküllerdeki atomlar birbirine yakın bir şekilde durur. Örneğin su ve oksijen molekülleri atomların, tuz ise zıt yüklü iyonların birbirine yakın durmasıyla oluşmuştur. Maddeyi oluşturan zıt yüklü tanecikler ile molekülü oluşturan atomların bir arada durmasını sağlayan bir çekim kuvveti vardır. Bu çekim kuvveti “kimyasal bağ” olarak adlandırılır.

Bu kimyasal bağ atomların elektron alış verişi sonucu meydana gelmektedir. Farklı atomlar arasında elektron alış verişi sonucu meydana gelen bağa iyonik bağ denir. Aynı cins atomlar arasında elektronların ortaklaşa kullanımı sonucu meydana gelen bağa da kovalent bağ denir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.