Abidin Paşa Kimdir?

Abidin Paşa Kimdir? Osmanlı veziri, Mesnevi yorumcusu (Preveze 1843-lstanbul 1906). Arnavutluk hanedanından Ahmed Dino’nun oğlu. İlk görevine İstanbul’da silâhşor olarak başladı, sonra kaymakamlık, mutasarrıflık, valilik, vezirlik gibi çeşitli devlet hizmetlerinde bulundu, ölümünden az önce, Yemen ıslahatının görüşülmesi için, Rodos’tan İstanbul’a çağrıldı. Yıldız sarayında yapılan bu görüşmeler sırasında, ansızın öldü.

Abidin Paşa Amavutçadan başka, Arapça, Farsça, Fransızca ve gayet iyi Rumca bilirdi. Yunan diliyle yazılmış şiirleri, İstanbul’da ve Paris’te yayımlanmıştır. İstanbul borsa muamelelerine dair yazdığı bir kitap, Maarif nezaretinin müsaadesi ile neşredildi. Birinci ve ikinci dereceli seçimlerin nasıl yapılacağına ait tasarıyı da, Padişahın emri ile o hazırlamıştı. Mevlana’nın Mesnevi sini 1884’te açıklama notlarıyla Türkçeye çevirmeye başladı; birinci cildi şerhli olarak basıldı; üç baskısı vardır. Ayrıca, çeşitli konularda risaleler yazdı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.