Çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerle molekül modelleri oluşturarak…

Çeşitli şekillerde ve çeşitli malzemelerle molekül modelleri oluşturarak bu modellerle bir afiş hazırlayınız ve bu afişi sınıfta arkadaşlarınıza sununuz.

kek atom modeli

Günümüzde atomun temel parçacıklarının elektron, proton ve nötron olduğunu biliyoruz. Modern Atom Teorisi’nde elektronların çekirdek etrafındaki hareketi farklı bir yaklaşımla ele alınmıştır. Elektronların çekirdek etrafında çok hızlı dönme hareketi sebebiyle sabit bir yerlerinin olmadığını, fakat çekirdek etrafında bulunma olasılıklarının yüksek olduğu yerleri biliyoruz. “Daire Yapalım” etkinliğini hatırlayalım.

öğrencilerden oluşturulan atom modeli

Bu etkinlikte yaptığımız modelde elektronu temsil eden işaretin bulunma olasılığının yüksek olduğu bölgeleri tahmin edebiliyorduk. Modern Atom Teorisi’nde katman olarak bildiğimiz bu kısımlar “elektron bulutu” olarak adlandırılır. Bu teoriye göre atomda elektronların belli bir yeri yoktur. Bu sebeple elektron aşağıdaki modellerde görüldüğü gibi çok kısa bir sürede farklı konumlarda bulunur.

katmanlı atom modeli

Asılı bir lambanın çevresinde dönen sinekleri ya da döner bir pervanenin etrafında oluşturduğu dairesel halkayı atomun “elektron bulutu” modeline benzetebiliriz.

lambanın etrafına toplanan sinekler atom modeli

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.