Çevre ile ilgili bu değişimler her zaman doğal yollarla mı gerçekleşir?

Çevre Sorunları

Fotoğrafta toplu hâlde ölmüş ve kıyıya vurmuş balıklar görmekteyiz. Çevremizde buna benzer daha birçok
çevre sorunu görülmektedir. Bunun gibi olumsuz çevre değişimleri; orman yangınları, doğal kaynakların bilinçsiz kullanımı ve plansız şehirleşme sonucunda gelebilmektedir. Çevremizde oluşan bu değişimler her
zaman doğal yollarla mı gerçekleşir? Bu değişimler olumlu ya da olumsuz olabilir mi? Bizler bu değişikliklere
nasıl uyum sağlayabiliriz? Olumsuz değişimleri olumluya dönüştürmek, olumsuz değişikliklerin zararlarını azaltmak ya da bu olumsuzlukları baştan önlemek için ne gibi önlemler alabiliriz?

balık ölümleri

Çevre sorunu, balık ölümleri

Çevremizde oluşan bu değişimler her zaman doğal yollarla mı gerçekleşir?

Çevremizde olan balık ölümleri, orman yangınları, çarpık kentleşme gibi değişimler, doğal yollarla olmamakta, insanların, doğa ile ilişkilerinde doğayı bilinçsiz olarak kullanma sonucu ortaya çıkan sorunlardır. Bu bütün bu değişimlere insanlar sebep olmaktadır.

Bu değişimler olumlu ya da olumsuz olabilir mi?

Bu değişimler çevre sorunları olumsuz olmaktadır. Doğal çevrenin bozulması başta insanlar olmak üzere tüm canlıların yaşamını olumsuz yönde etkilemektedir. Örneğin çeşitli atıklarla kirlenen denizlerde ve göllerde balıklar ölmektedir. Bu da bazı balık türlerinin neslinin tükenmesine sebep olmaktadır. İnsanların çevrelerine verdikleri zararlar nedeniyle farklı kirlilik türleri ortaya çıkmaktadır. Hava kirliliği, su kirliliği, gürültü kirliliği, toprak kirliliği, görüntü kirliliği ve ışık kirliliği insanların neden olduğu başlıca kirlilik çeşitleridir.

Olumsuz değişimleri olumluya dönüştürmek, olumsuz değişikliklerin zararlarını azaltmak ya da bu olumsuzlukları baştan önlemek için ne gibi önlemler alabiliriz?

Kentleşme belli bir plan ve programa göre yapılmalı, fosil yakıt kullanımı azaltılmalı dolayısı ile, şehirlerde toplu ulaşıma ağırlık verilmeli, yeşil ve hibrit motorların kullanımı arttırılmalı, atık yağlar toplanmalı, musluklara dökülmemesi sağlanmalı, çevre sorunları ile ilgili bir bilinç oluşturulmalı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.