Dernek oda vakıf sivil toplum kuruluşu dayanışma iş bölümü gönüllülük yardımlaşma

“Dernek, oda, vakıf, sivil toplum kuruluşu, dayanışma, iş bölümü, gönüllülük, yardımlaşma” sözcüklerinin anlamlarını en az iki kaynaktan araştırıp bir kağıda yazınız.

Dernek Nedir? Kanunlarla yasak olmayan alanlarda, ortak amaç için biraraya gelen 7 kişi tarafından oluşturulan ve tüzel kişilik oluşturan kuruluştur. Etrafımızda çok görürüz, falanca köyü dayanışma derneği şeklinde.

Oda Nedir? Serbest meslek sahiplerini bünyesinde toplayan bazı yaptırımları olan resmi birliktir. Üyeler için mesleki kriterleri belirleyebilmektedir. Tabip odası, avukatlar odası, mühendisler odası gibi,

Vakıf Nedir? Bir kişinin, hayır, başkalarına fayda sağlamak, insanlara yararlı olmak için, bir malını yada mülkünü bağışlaması ve ve gelir getirici bir kuruluş oluşturmasıdır.

Sivil toplum kuruluşları Nedir? Resmi kurumların dışında olup bağımsız çalışan, çevre, kültürel ve sosyal alanlarda, çalışan kar amacı gütmeyen kuruluşlardır.

Dayanışma nedir? Bir topluluğu oluşturan bireylerin karşılıklı ortak çıkar ve hedefler etrafında birleşmesine denir.

İş bölümü nedir? Yapılacak bir işi birden fazla kişi arasında paylaştırma yada paylaşılmasına denir.

Gönüllülük nedir? Bir işte veya toplulukta bir çıkar bir ücret beklemeden, bir işi kendiliğinden yapmaktır. 

Yardımlaşma nedir? Bir iş yada kurum çerçevesinde, insanların birbirlerine yardımda bulunmasına denir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.