Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir?

Adaletli olmanın insanlar arasındaki ilişkilere olumlu katkıları nelerdir? Kısaca açıklayınız. Adalet, her şeyin ve herkesin hakkını vermek, orta yolu tutmak, ölçülü ve dengeli davranmaktır.

Adaletin uygulanmadığı yerde sosyal ve ekonomik dengesizlikler baş gösterir. Haksızlık ve kargaşa toplumu huzursuz eder. Kur’an-ı Kerim’de bir ayette şöyle buyrulmaktadır: “Muhakkak ki Allah, adaleti, iyiliği, yakınlara yardım etmeyi emreder…” Peygamberimiz de “…İki kişi arasında adaletle hükmetmen sadakadır…” buyurarak adaletli olmanın önemini vurgulamıştır.

İnsanların, ailelerin ve ülkelerin birbirleriyle olan anlaşmazlıklarında adaleti gözetmeleri çok önemlidir. Kur’an-ı Kerim’de bu konuya dikkat çekilerek şöyle buyrulmuştur: “…Bir topluluğa, bir millete olan kininiz, sizi adaleti gerçekleştirmekten alıkoymasın…”3 İslam dini bu ilkeden hareketle din, can, mal, nesil ve aklın korunmasını güvence altına alarak ahlaki ilke ve değerlere dayalı bir anlayışı öğütlemiştir.

Peygamberimiz hem adaletli olmayı tavsiye etmiş hem de adaletli davranmıştır. Ona inanmayan kimseler bile onun adaletle karar verdiğini kabul etmişlerdir. Birçok konuda hakem olarak Hz. Muhammed’i seçmiş ve verdiği karara saygı duymuşlardır.

Peygamberimiz adalete önem veren, adaletli davranan yöneticileri övmüş ve şöyle buyurmuştur: “Adil devlet başkanı ve idareciler mahşer yerinde Allah’ın yüce lütfuna ve himayesine erecek olanların öncüleridir.”

Aile içi ilişkilerde ve çocuklara yaklaşımda adaletli olmak çok önemlidir. Anne ve babalar çocukları arasında ayrım yapmayıp her birine gerekli olan ilgiyi göstermeli, desteği vermelidir. Eğitimciler öğrencileri arasında adil davranmalı, yöneticiler emri altındakiler arasında ayrım yapmadan görev aldıkları işleri adaletle yürütmeli, işverenler de çalışanlar arasında adaleti gözetmelidir. Mal üretip satan kimse alım ve satımda adaletten ayrılmamalı, ölçü ve tartıyı düzgün yapmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.