Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır?

Din ve din anlayışı arasında ne gibi farklılıklar vardır? Araştırınız. Din ile din anlayışı arasındaki farklılığı daha iyi kavrayabilmek için din kavramını bir daha hatırlamakta yarar vardır: Din; Yüce Allah tarafından konulan, peygamberleri aracılığıyla insanlara bildirilen, insanları kendi iradeleriyle dünya ve ahiret mutluluğuna ulaştırmayı amaçlayan ilahi kurallar bütünüdür.

İnancımıza göre din, ilk insanla var olmuştur. Kur’an-ı Kerim’de açıklandığına göre Allah (C.C.), Hz. Âdem’i peygamber olarak görevlendirmiş, Âdem (A.S.) bu görevinin gereği olarak insanlara Allah’ın buyruklarını açıklayıp öğretmiştir. Hz. Âdem’e inananlar da Yüce Allah’ın buyruklarına uymuşlardır. Böylece yeryüzünde ilk din ortaya çıkmıştır.

İnsanların anlayışlarının, bilgi birikimlerinin, kültürlerinin, yaşadıkları ortamın farklı olması, toplumda yaşananekonomik gelişmeler gibi sebepler onların din anlayışlarını da etkilemiştir. Bunun sonucunda, aynı dine inanan insanlar içerisinde de anlayış farklılıkları olabilmiştir. Müslümanlar içerisinde dini bilgileri farklı anlayanlar olduğu gibi diğer dinlere inananlar arasında da dinlerini farklı yorumlayanlar vardır.

Örneğin, Katolik Hristiyanlarla Ortodoks Hristiyanlar, bazı dinî konularda farklı yorumlarda bulunmaktadırlar.

Din ile dini anlayışı birbirinden ayırmak gerekir. Çünkü insanların anlayışları içerisinde dinin ilkelerine aykırı olanlar bulunabilmektedir. Dine uygun olmayan anlayışlar kabul edilmemelidir. Dinin ilkelerine uygun olanlar ise birer zenginlik olarak değerlendirilmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.