Din ile din anlayışı birbirinden niçin farklı değerlendirilmelidir?

Din ile din anlayışı birbirinden niçin farklı değerlendirilmelidir? Açıklayınız. Din ile din anlayışı arasında fark olabilir mi? Düşüncelerinizi açıklayınız.

Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.)’ın peygamberlerine bildirdiği İlahî kurallar, emir ve yasaklar din olarak adlandırılır. Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlık birer dindir. Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen son din ise İslamiyettir. Bu dinin ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. İnanç ve ibadetle ilgili konular, helaller ve haramlar açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısıyla İslam dininin temel ilkelerinin değişmesi kesinlikle mümkün değildir. Ancak insanların dini algılama, yorumlama biçimleri kişiden kişiye, dönemden döneme değişiklik gösterebilir. Nitekim İslam tarihi boyunca farklı ülkelerde, değişik kültürel ortamlarda ve farklı coğrafi şartlarda yaşayan Müslüman alimler kendilerine özgü dini yorumlar geliştirmişlerdir. İnsanların kişisel farklılıkları, aldıkları eğitim, olaylara bakış açısı, kavrayışları, kültürel özellikleri vb. unsurlar farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

Ancak din ve din anlayışını birbirinden farklı görmek gerekir. İnsanlar tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi gibi algılanmamalıdır. Çünkü din ve din anlayışı birbirinden farklıdır.

Son din İslamiyet, son peygamber ise âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’dir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’le birlikte vahiy süreci son bulmuştur. Peygamberimize vahiy yoluyla bildirilen İlahi ilkeler Kur’an-ı Kerim’de bir araya getirilmiştir. Her insan Kuran’ı kendi bilgi birikimi çerçevesinde okuyabilir, onun ayet ve öğütlerini anlayabilir. Ancak hiçbir Müslüman, kendi din anlayışını dinin önüne geçirmemelidir. Din ile din anlayışı birbirinden ayrı tutulmalıdır. Din anlayışının, dini ilkelerin yorumundan ibaret olduğu herkes tarafından iyi bilinmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir