Din ve din anlayışı kavramları ile ilgili bir sözlük çalışması

Din ve din anlayışı kavramları ile ilgili bir sözlük çalışması yaparak bu kavramların anlamlarını karşılaştırıp değerlendiriniz.

Din; Allah tarafından vahiy yoluyla gönderilen, insanları kendi özgür iradeleriyle iyiye ve doğruya yöneltmeyi amaçlayan kurallar bütünüdür. Dinin amacı insanları, kötülüklerden sakındırmak suretiyle onlara dünya ve ahiret mutluluğu sağlamaktır.

din anlayışı

Din anlayışı din inanç ve kurallarının insanlar tarafından içinde bulundukları şartlara göre algılanma ve yorumlanma biçimleridir. Bundan dolayı da din tek iken din anlayışları birden çok olabilir. Çünkü din, vahye; dinin anlaşılması ise insanların algılama ve yorumlarına dayanır. Ayrıca din değişmez, din anlayışı değişebilir. Ancak din anlayışı hiçbir zaman dinin özüne ters düşmemelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.