DOĞU ANADOLU BÖLGESİ – BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLARI

BEŞERİ VE EKONOMİK UNSURLAR

Bölgenin ekonomik yapısında, nüfus ve yerleşme özelliklerinde yükseltinin fazla, yer şekillerinin engebeli olmasının olumsuz etkileri belirgindir. Bu olumsuzluklardan dolayı Türkiye’de sanayileşme hızının en düşük, nüfus ve nüfus yoğunluğunun en az olduğu bölge özelliklerini kazanmıştır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde enerji üretiminin fazla, yer altı kaynaklarının çeşitli olması ve iş gücü teminin kolay olması ekonomiyi olumlu etkiler. Ancak ulaşım ağının yetersizliği sanayileşmenin önündeki en büyük engeldir. 

Malatya, Elazığ, Erzurum, Van gibi iller bölgenin gelişmiş illeridir. Bu illerde tarım ve hayvansal ürünleri işleyen fabrikalar vardır. Bölge genelinde şeker ve yem fabrikaları ile et kombinaları yaygındır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nin, özellikle Yukarı Fırat Bölümü yer altı kaynakları bakımından zengindir. Ancak bölgedeki yer altı kaynakları yeterince değerlendiriIememektedir. Bölgede çıkarılan yer altı kaynakları şunlardır:

  • Bakır : Maden ve Ergani
  • Krom : Elazığ
  • Linyit : Afşin – Elbistan, Erzurum
  • Demir : Malatya (Hekimhan) ve Divriği

Bölgede çıkarılan krom, Elazığ’daki ferrokrom tesislerinde işlenmektedir.

Sanayileşme hızı son derece düşük olan Doğu Anadolu Bölgesi’nde ekili – dikili alanlar azdır. Bölgede yer şekillerinin engebeli, iklim koşullarının elverişsiz olması tarımı olumsuz etkilemektedir. Ülkemizde yüz ölçüme oranla tarım alanı oranı en az olan bölge, Doğu Anadolu Bölgesi’dir.

Doğu Anadolu Bölgesi, ülkemizde nüfusu en az olan bölgedir. Bölgede nüfusun az olmasında sanayinin gelişmemiş, ulaşım ağının yetersiz o|ması gibi doğal ve beşeri faktörler etkilidir. Doğum oranı fazla olan bölgede nüfus artışı çok düşüktür; çünkü bölgeden, başka bölgelere yapılan göçler fazladır. Bölgenin yüz ölçümünün büyük olması da nüfus yoğunluğunun az olmasına neden olmaktadır.

UYARI:  Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım alanı az, tarımla uğraşan nüfus fazla olduğu için tarımsal nüfus yoğunluğu fazladır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde Hakkâri, Tunceli, Bingöl gibi şehirlerde nüfus yoğuniuğu çok az iken Malatya, Elazığ gibi şehirlerde ise nüfus yoğunluğu biraz daha fazladır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde tarım güneydeki ovalarda yapılır. Bu ovalarda yaz sıcaklığının daha fazla olması tarımı olumlu etkiler. Bu alanlarda tarım ürünleri, şeker pancarı, pamuk, tütün iie çeşitli sebze ve meyveler üretilir. Özellikle Malatya, Eiazığ arasında kayısı yetiştiriciliği yaygındır.

Doğu Anadolu Bölgesi’nde sanayileşme hızı düşük ve tarım alanları yetersizdir. Bunun doğal sonucu olarak hayvancılık çok önemlidir. Bölgenin genelinde küçükbaş hayvancılık, Erzurum – Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvancılık faaliyetleri yapıiır. Özellikle Erzurum – Kars Bölümü’nde büyükbaş hayvan yetiştiriciliğiyle bölümün ekonomisi yönlendirilir. Hakkâri, Elazığ, Bitlis gibi illerde ise arıcılık faaliyetleri önemlidir.

Doğu anadolu bölgesi

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.