Hücre Doku Organ Sistem ve Organizma Arasındaki ilişki

Hücre Doku Organ Sistem ve Organizma Arasındaki ilişkiyi Açıklayınız.

Hücreden Organizmaya

Pirelerden zürafalara, Karıncalardan fillere, otlardan ağaçlara yeryüzündeki tüm canlılarda yaşamın sürekliliği için gerekli yapılar, hücrelerden oluşmuştur. Hücresel yapıya sahip olma, canlılarla    cansızları ayıran en önemli özelliktir. Bütün canlılar;    canlılık olaylarını yerine getiren, çoğalan, gelişen ve büyüyen hücrelere sahiptir. Canlıyı oluşturan bu hücreler, birlikte, uyum içerisinde çalışır.

Bir araba düşününüz. Arabayı oluşturan pek çok parça vardır. Bu parçalar birbiriyle uyum içerisinde çalışır. Motoru olmayan bir araba düşünebilir misiniz? Tekerleklerinden biri olmasaydı araba hareket edebilir miydi? Arabayı oluşturan parçaların her birinin farklı bir görevi vardır. Arabanın çalışabilmesi için tüm parçalarının birbiriyle bağlantılı olması gerekir.

hücreden organizmaya

Bağlantılı olan parçaların uyum içinde çalışması da önemlidir. Araba örneğinde olduğu gibi vücudunuzdaki hücreler de belirli görevleri yapmak üzere gruplar hâlinde çalışırlar. Benzer yapı ve özellikteki hücrelerin aynı görevi yapmak üzere bir araya gelmesiyle dokular oluşur. Örneğin, kas hücreleri kas dokusunu, kemik hücreleri de kemik dokusunu meydana getirir.

Canlılarda, farklı görev ve yapıda onlarca doku bulunur. Bu farklı dokular, aralarında iş birliği yaparak daha büyük yapıdaki organları oluşturur. Örneğin, kemik dokusu ve kas dokusu birlikte çalışarak kol ve bacak organlarını meydana getirir.

hücre doku ve organizma

Tıpkı dokular gibi iş birliği içinde çalışan farklı organlar da sistemleri oluşturur. Kol ve bacak organlarının hareketimizi sağlayan destek ve hareket sistemini meydana getirmesi buna örnektir.

Organizmanın oluşması, sistemlerin bir araya gelmesiyle olur.

Görüldüğü gibi canlıların en basit yapısı olan hücreden, en karmaşık yapısı olan sistemlere kadar tüm yapılar uyum içinde çalışır. En küçük yapı birimi olan hücre, organizmanın oluşumunda ilk basamaktadır.
Organizmayı oluşturan sistemlerin veya organların herhangi birinde meydana gelebilecek bir aksaklık tüm organizmayı etkiler. Solunum sisteminizde bir organ çalışmaz ise ne olur, hiç düşündünüz mü?

Sizce diğer sistemler bundan nasıl etkilenir? Siz de farklı hücre, doku, organ ve sistemleri düşününüz. Bunlarda meydana gelebilecek sorunların tüm organizmayı nasıl etkileyebileceğini tartışınız.
Hücreler dokuları, dokular organları, organlar sistemleri ve sistemler organizmayı oluşturur.

Hücrelerin organ ve sistemleri oluşturması aşağıda örneklendirilmiştir. Siz de örnekleri inceleyerek vücudumuzdaki diğer sistemlerin oluşumuna örnek veriniz.

I.  Örnek Sinir hücresi Doku Sinir dokusu Organ Beyin Beyin ve diğer sinir sistemi organları ile birlikte sinir sistemi

II.    Örnek Kas hücresi Kas dokusu Mide Mide ve diğer sindirim sistemi organları ile birlikte sindirim sistemi Diğer sistemlerle birlikte Organizma Vücudunuzda 200’den fazla farklı tipte hücre vardır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.