Dört büyük ilahi kitabın isimlerini öğrenerek defterinize yazınız.

Dört büyük ilahi kitabın isimlerini öğrenerek defterinize yazınız. İlahi kitaplar, Allah’ın peygamberlere vahyettiği kitaplardır. İlahî kitaplarda; doğru, iyi, yararlı ve güzel davranışların neler olduğu belirtilmiştir. Onların içinde ilahi buyruklar, öğütler ve haramlar bildirilmiştir. Bu kitaplar kişinin kendisine, ailesine ve topluma karşı sorumluluklarını içermektedir. Bütün peygamberler Allah’tan vahiy almışlardır. Bu vahiy, bazen “suhuf” halinde, bazen de bir kitap olarak gönderilmiştir. Dört ilahi kitap vardır. Bunlardan Tevrat Hz. Musa’ya, Zebur Hz. Davut’a, İncil Hz. İsa’ya, Kur’an-ı Kerim de Hz. Muhammed’e indirilmiştir. Ayrıca Hz. Âdem’e on, Hz. Şit’e elli, Hz. İdris’e otuz ve Hz. İbrahim’e ise on sayfa verilmiştir. Allah tarafından gönderilen bütün bu vahiyler arasında öz itibarıyla bir fark yoktur.

Tevrat, Hz. Musa’ya verilen ilahî kitabın adıdır ve onun konuştuğu dil olan İbraniceyle indirilmiştir. Günümüzde diğer dillere de çevrilmiştir.

Zebur, Yüce Allah’ın Hz. Davut’a verdiği kitabın adıdır. Zebur, Tevrat’tan sonra gönderilmiştir.

İncil, Yüce Allah tarafından Hz. İsa’ya verilmiştir. Bugün Hristiyanların çoğunun kabul ettiği İnciller dört tanedir. Bunlar “Matta, Markos, Luka ve Yuhanna”dır.

Kur’an-ı Kerim, Yüce Allah’ın gönderdiği ilahî kitapların sonuncusudur. Son peygamber Hz. Muhammed’e Arapça olarak indirilmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.