İslam dininin inanç esaslarından kitaplara imanın önemi ile ilgili kısa bir kompozisyon yazınız.

İslam dininin inanç esaslarından kitaplara imanın önemi ile ilgili kısa bir kompozisyon yazınız. İnsan yeryüzünde, Allah için ne yapması gerektiği, neleri yapması neleri yapmaması gerektiğini ancak indirilen ilahi kitaplardan öğrenebilir.

İnsan, gerek Yüce Rabbine gerekse diğer varlıklara karşı nasıl davranması gerektiğinin bilgisini ilahî kitaplardan öğrenir. İlahî kitaplar birçok ahlaki değer­den bahseder. İnsan bu değerleri öğrenip yaşadıkça ahlaki anlamda yücelir.

İnsan, her ne kadar Allah’ı, kendisine verilen akıl nimetiyle tanırsa da, Yaradan’ın isim ve sıfatlarını ay­rıntılı bir biçimde ancak ilahî kitaplar sayesinde öğre­nebilir. İnsan, Allah’ın isim ve sıfatları konusunda ne kadar doğru ve sağlıklı bilgi sahibi olursa Allah’a karşı sevgi ve saygısı da o oranda artar.

İlahî kitaplar olmasaydı insanlar Allah’a nasıl kul­luk edileceğini, ibadetlerin neler olduğunu ve yaratılış gayelerini bilemezlerdi. Biz Allah’a karşı kulluk görevlerimizin neler olduğunu, Rabbimizin bizi niçin yarattığı­nı ve hayatın anlam ve amacını ilahî kitaplardan öğrenebiliriz.

İlahî kitaplar olmasaydı öldükten sonraki hayat, ahiret hâlleri, cennet, cehennem gibi konulardaki detaylı bilgileri bilemezdik.

İlahî kitaplara iman, hayatın anlamının ne olduğunu, insanın Allah’la, insanın hemcinsleriyle ve insanın diğer varlıklarla nasıl ilişki kurması gerektiğine dair bilgileri de ihtiva eder. Bütün bu bilgiler insanın kendisi ve çevresiyle barışık olmasını sağlar.

Bugün dünyada bir düzen, hak-hukuk ve birbirine saygı temelli bir bakış açısı varsa bunun en önemli sebeplerinden biri ilahî kitapların ortaya koyduğu ilkelerin etkisidir.

Genelde bütün ilahî kitaplar, özelde ise Kur’an-ı Kerim, bir yaşama kılavuzu olarak gönderilmiştir. Bütün insanlığın ve Müslümanların bu son ilahî mesajı iyi anlama ve yaşama yolunda gayret sarf etmeleri kendi yararlarınadır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.