Siz hangi yönetim anlayışının olduğu bir ülkede yaşamak isterdiniz?

Siz hangi yönetim anlayışının olduğu bir ülkede yaşamak isterdiniz? Neden? Sınıfta arkadaşlarınızla tartışınız.

İnsanlar, çeşitli ihtiyaçlarını karşılamak için toplu olarak yaşamak zorundadırlar. İnsanların toplu halde yaşarken başkalarına zarar vermemeleri için bir düzen içinde yaşamlarını sürdürmeleri gerekir. Bu da birtakım kurallara uymalarını gerektirir. Bu düzenin oluşması ve kuralların konulup işlemesi ancak bir otoriteyle mümkün olur. Konulan bu kurallar insanların birbirleriyle ve devletle olan ilişkilerini düzenler. O halde fertlerin ilişkilerinde bir düzen oluşturan, uymaları gereken kuralları koyan ve uygulayan, fertlerin ihtiyaçlarını karşılayan ve onları tehlikelerden koruyan otoriteye devlet adı verilir.

Toplumların yönetilmesinde geçmişten bugüne birçok yönetim biçimi ortaya çıkmıştır. Ancak bu yönetim biçimleri arasında insana en çok değer veren demokrasidir. Demokrasi, halkın kendi kendini yönetmesi esasına dayanan bir yönetim şeklidir.

Demokrasilerde halk, yöneticilerini kendisi seçer. Bir ülkede demokrasinin var olabilmesi için insan hak ve özgürlüklerinin güvence altına alınması gerekir. Hak ve özgürlüklerin güvence altında olması demokrasiyi günümüzde en ileri yönetim biçimi konumuna getirmiştir.

Demokratik yönetimlerin dayandığı bazı temel ilkeler vardır. Bu temel ilkeler zamanla tüm demokratik yönetimlerin ortak özelliği haline gelmiştir.

yönetim biçimleri şeması

Sizce Atatürk, neden “Benim en büyük eserim Türkiye Cumhuriyetidir.” demiştir? Bu konu üzerinde düşünerek arkadaşlarınızla tartışınız.

Hak ve hürriyetlerin en iyi korunduğu yönetim biçimi cumhuriyettir. Türkiye’nin yönetim biçimini Cumhuriyet yaparak Atatürk büyük bir eser bırakmıştır. 

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.